Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Koordinatorskolen 2024

Koordinatorskolen er kurset for deg som skal ha rollen som SHA-koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Koordinatorskolen gir deg en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kompetanse for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte i henhold til Byggherreforskriften.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Koordinatorskolen går over 2 samlinger i Oslo (6.-7. og 20. mars), inkl. felles befaring på samling 2.

Alle deler av programmet er obligatorisk for å få godkjent kurset og tildelt kursbevis.

Obligatorisk refleksjonsoppgave sendes ut ca 2 uker før kursstart, med svarfrist 28. februar. Obligatorisk hjemmeoppgave sendes ut ved kursstart, og frist for innlevering er mandag 18. mars kl. 12.00.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser – eller bare Byggherreforskriften – inneholder krav til kunnskap og praktisk erfaring uten at dette er klart definert. Det er derfor behov både for en konkretisering av forskriften og opplæring i denne. Les mer om Koordinatorskolen her

Kurs med fysisk deltakelse:
Kr 17 900,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna, Nito eller RIF
Kr 19 900,- for øvrige deltakere

Digitale kurs:
Kr 11 400,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna, Nito eller RIF
Kr 13 400,- for øvrige deltakere

Målgruppe

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter
 • Byggherre
 • Byggherrens representant
 • Prosjekterende
 • Arbeidsgivere
 • Enmannsbedrifter
 • Prosjektledere
 • Byggeledere
 • Arkitekter
 • Konsulenter
 • Rådgivende ingeniører
Anne Dyve

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg

Hvilke fagområder er du opptatt av?

Få relevant informasjon om kurs og arrangementer fra NITO (Krever innlogging).

Registrer dine faglige interesser