Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Rådgiverkontraktene - NS 8401 og NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk bygg- og eiendomsforening, Tekna, RIF og NITO.

Påmelding skjer hos Quality Norway

"Kontraktsforståelse med jus kan i utgangspunktet være litt tørt, men det sørger Simonsen og Scott for at du glemmer. Samspillet mellom de er helt fantastisk og de utfyller hverandre med humor og intelligens".

Som medlem av NITO får du rabatt på kurset.

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper.

Rådgivingskontraktene går igjennom

 • sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper
 • valg av kontraktsmodell – totalrådgivning
 • delte kontrakter eller gruppekontrakt
 • valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag
 • budsjett- eller takpris
 • reglene om betaling og tilbakehold av honorar
 • inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse
 • tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?
 • endringsreglene
 • frister og sanksjoner ved forsinkelse
 • rådgivningsfeil og erstatningsansvar
 • forsikringsdekning

Vi ber at deltakerne ta med standardene NS 8401 og NS 8402 til kurset.

felleslogo-farger-2024.jpg

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Anne Dyve

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg

Hvilke fagområder er du opptatt av?

Få relevant informasjon om kurs og arrangementer fra NITO (Krever innlogging).

Registrer dine faglige interesser