Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Bedriftsinternt kurs i målstyringsmetoden OKR

Ønsker bedriften din innføring i OKR-rammeverket og konkrete råd til hvordan lykkes med OKR i praksis? Bli med på halvdagskurs tilpasset deres behov.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading
* Påkrevd felt

Se for deg en jobbhverdag hvor dine ansatte kjenner godt til bedriftens strategiske mål og hvordan de skal prioritere og sikre at de bidrar til å nå målene. Du som leder er fornøyd med fremdriften, og teamene du har ansvar for er engasjerte, samarbeider godt og er transparente rundt hva de jobber med.

Hva om OKR er målstyringsmetoden som kan hjelpe deg og din bedrift med å komme dit? Med å få din bedrift til å gå fra strategi til handling?

Hva er OKR?

Objectives and Key Results (OKR) er en målstyringsmetodikk designet for å hjelpe organisasjoner med å definere og nå ambisiøse mål (Objectives) gjennom klare og målbare nøkkelresultater (Key Results). OKR sørger for at alle i organisasjonen/avdelingen eller teamet samarbeider mot de samme målene, med en klar forståelse av hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres når.

Ved å investere i vårt bedriftsinterne OKR-kurs får din bedrift den kunnskapen og de verktøyene dere trenger for å implementere OKR-metodikken effektivt. Et kurs i OKR hjelper ikke bare med å sette smarte og målbare mål, men en positiv ringvirkning er også ofte at det skaper økt engasjement og en kultur hvor kontinuerlig læring og forbedring står i fokus. Noe som er avgjørende for å holde tritt med dagens raskt skiftende forretningslandskap.

Fem fordeler med å implementere OKR i en organisasjon
  1. Fokus og prioritering: OKR hjelper organisasjoner med å klargjøre og kommunisere de viktigste målene, noe som sikrer at team og individer konsentrerer sin innsats om det som virkelig betyr noe. Dette skaper en kultur av prioritert arbeid og effektiv ressursbruk.

  2. Økt transparens: Ved å gjøre mål og resultater synlige for alle i organisasjonen, fremmer OKR et miljø av åpenhet. Dette gjør det enklere for alle å se hvordan deres arbeid bidrar til organisasjonens overordnede mål, og fremmer samarbeid og felles forståelse.

  3. Økt engasjement: Når ansatte forstår hvordan deres arbeid passer inn i den større sammenhengen, øker deres engasjement og motivasjon. OKR involverer ansatte i målsettingsprosessen, noe som kan øke følelsen av eierskap og ansvarlighet.

  4. Akselerert vekst og innovasjon: OKR oppmuntrer til å sette ambisiøse mål som utfordrer team og individer til å strekke seg. Dette kan drive innovasjon og kreativ løsning av problemer, som igjen kan akselerere vekst og forbedre konkurranseevnen.

  5. Kontinuerlig forbedring: Gjennom regelmessige vurderinger og justeringer av OKR-er muliggjøres en kultur av kontinuerlig forbedring. Organisasjoner blir mer smidige og kan raskt tilpasse seg endringer i markedet eller interne forhold, sikre fremgang og optimalisere prestasjoner over tid.

Om halvdagskurset

Våre erfarne kursholdere tar din bedrift gjennom et halvdags-introduksjonskurs til Objectives and Key Results (OKR). Basert på en kartleggingssamtale i forkant av kurset tilpasses dybde og fokus i kurset til ditt team/område/virksomhets utfordringer og tidligere erfaring med OKR.

Kurset varer i ca. tre timer, og som en basis gir kursholderne en grundig gjennomgang av grunnleggende konsepter og byggesteiner av OKR. Kursholderne viser reelle OKR-eksempler fra store, norske organisasjoner, og gjennomgår beste praksis for bruk og implementering av rammeverket.

Kurset er interaktivt, og rommer praktiske øvelser for deltakerne, og tid til spørsmål og diskusjoner underveis. 

Læringsutbytte for din bedrift

Etter kurset har din bedrift/avdeling/team:

  • En grundig forståelse av hva OKR er, hvordan det fungerer og mulige gevinster
  • Innsikt i beste praksis for vellykket implementering og bruk av OKR
  • Praktisk erfaring med å bruke OKR i trygge og engasjerende omgivelser
Kursinformasjon

Kurset holdes hos din bedrift på ønsket dato og tidspunkt som vi avtaler i forkant.

Om kursholderne

Våre kursholdere jobber i Bekk Management Consulting og har bred kompetanse innen praktisk bruk og implementering av OKR.

Andreas Moser, Seniorforretningsrådgiver


Moser har lang erfaring med OKR og implementering av dette hos både store og små virksomheter. Gjennom ansvar for å lede administrasjonen av TV2s bruk av OKR fra team til ledelsesnivå har han opparbeidet seg grundig innsikt i beste praksis for bruk av rammeverket.


Moser har spisskompetanse innenfor vertikal forankring mellom ledelse og avdelingers målsettinger, og horisontal samhandling og koordinering mellom avdelinger og team. Han er utdannet siviløkonom ved NHH.

Astrid Bakken, Forretningsrådgiver


Bakken har praktisk erfaring med implementering og bruk av OKR fra en stor norsk virksomhet. Hun har solid forståelse for de startutfordringer man kan oppleve ved implementering av målstyringsmetoden, og erfaring i hvordan å adressere disse gjennom å skape effektive og gjennomførbare mekanismer for bruk og oppfølging.

Bakken er en erfaren kursholder innenfor rammeverket, og har holdt kurs for bl.a. Vipps og reMarkable. Hun er utdannet sivilingeniør i Industriell Økonomi ved NTNU.

 

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Har du innspill til kurs? Send en mail til

Kurs innen ledelse