Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Relasjonsledelse for team- og prosjektledere

Lær hvordan du som leder kan forbedre dine relasjonelle ferdigheter og skape et høyt presterende team.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading* Påkrevd felt

NITO sitt nye hybride utviklingsprogram har relasjonell kompetanse og positiv samhandling i fokus. I kursprogrammet lærer du hvordan du ved å skape psykologisk trygghet gjennom selvledelse, gode kommunikasjonsferdigheter og egen lederstil, skaper trygge og velfungerende team.

Kursinnhold

Velfungerende team trenger en egen form for lederskap, da team- og prosjektlederens rolle i stor grad handler om å være mentor og veileder. 

Sentrale tema i programmet er:
 • Mer enn en fagperson: funksjoner og utfordringer i team- og prosjektlederrollen
 • Innsikt i menneskers ulike lære- og kommunikasjonsstiler
 • Hvordan arbeide styrkebasert for å utvikle effektive team
 • Forståelse for selvledelse
 • Viktigheten av god kommunikasjon: verktøy til anvendelse overfor den enkelte medarbeider og i teamet
 • Tilbakemeldingskultur: teknikker for å gi balanserte og konstruktive tilbakemeldinger
 • Verktøy for å skape psykologisk trygghet
 • Trening på gode samtaler, aktiv lytting og coachende lederstil
 • Innsikt og verktøy for effektiv møteledelse og tidsstyring
 • Grunnleggende forutsetninger for utvikling og motivasjon i team og gruppe

Læringsmål

Gjennom programmet får du en verktøykasse som bidrar til å legge grunnlaget for god teamledelse, styrket kommunikasjon, psykologisk trygghet, god møteledelse, effektiv tidsstyring og en coachende lederstil.

Du lærer:
 • Hvordan du skaper dyktige team hvor teammedlemmene samhandler, støtter hverandre, opplever personlig mestring og samarbeider slik at teamet får synergier av hver enkeltes dyktighet.
 • Hvordan du styrker din viktigste funksjon som teamleder ved å dyrke frem lagånd og fellesskap og ved å skape et miljø hvor teammedlemmene stoler på hverandre, lærer av hverandre og er lojale mot hverandre og prosjektet.
 • Hvordan du arbeider med å hente ut det beste i hver medarbeider.

Kursinformasjon

Kurset er en blanding av fysiske samlinger og digitalt innhold. Det er to fysiske samlinger som går over fire dager i Oslo.

 • Samling 1: 1. og 2. oktober, kl. 9-16
 • Samling 2: 12. og 13. november, kl. 9-16
Programinnhold

Samling 1

Dag 1

 • Mer enn fagperson, roller og utfordringer
 • Innsikt i menneskers ulike lære- og kommunikasjonsstiler
 • 4MAT preferanseanalyser
 • Hvordan bruke dine personlige styrker og samtidig øke din fleksibilitet mht leder- og kommunikasjonsstil
 • Teamoverlay
 • Hvordan utnytte teammedarbeidernes forskjellighet positivt

Gjennom dagen arbeider vi med 4MAT preferansesystem og øver på coachingmetodikk for ledere.

Dag 2

 • Prosessledelse ved hjelp av 4MAT metodikken
 • Psykologisk trygghet; hvorfor – hva – hvordan – hva mer
 • Verktøy for å skape psykologisk trygghet
 • Selvledelse som verktøy for effektive team
 • Det tosidige ansvarsbegrepet; ansvarlighet og handlingsevne
 • Den moralske kontrakt og tillit; felleskap og samarbeid

Gjennom dagen arbeider vi og trener med verktøy som skaper psykologisk trygghet.

Samling 2

Dag 1

 • Kommunikasjonsforståelse
 • Hvordan kommunisere effektivt med andre?
 • Bevisstgjøring på hvordan vi tar til oss informasjon og bearbeider/tolker denne
 • Utvikling av en åpen og tydelig kommunikasjon
 • Prosessorientert og fagorientert feedback
 • Hva er gevinstene ved god tilbakemeldingskultur?
 • 3 trinns modell for konstruktive tilbakemeldinger
 • Vanskelige tilbakemeldinger
 • Lær deg å bruke både uformelle tilbakemeldinger og strukturerte tilbakemeldinger

Du får mange konkrete tips, vi trener sammen og skaper i løpet av dagen en arena for god tilbakemeldingskultur.

Dag 2

 • Hvordan legge til rette for den gode samtalen
 • Grunnstener for den gode samtalen
 • Innsikt og verktøy for effektiv møtekultur og møteledelse
 • Tidsstyring – om å finne flyt og mening
 • Motivasjon i team og grupper
 • Lagånd og felleskap

Vi arbeider med konkrete verktøy for den gode samtale, møteledelse og tidsstyring. Dag 2 oppsummeres med tips til hvordan ta lærdommen fra programmet ut i din lederhverdag.

Det er fysisk oppmøte på samlingene. Før, mellom og etter samlingene jobber du med nettkurset Lederskolen, annet støttemateriell, refleksjonsoppgaver og ser videoer på NITOs digitale læringsplattform. Nettkurset har som formål å støtte deg på din utviklingsreise gjennom og i etterkant av programmet. Du har derfor tilgang til nettkurset et helt år.

Metodikk

Programmet er praktisk rettet og benytter 4MAT prosessmetode med fokus på trening, samtaler og refleksjon i grupper. Alle kursdeltakere får sin egen 4MAT profilanalyse for å bli bedre kjent med seg selv, spesielt i møte med andre. Profilanalysen vil bli sendt ut til den enkelte deltaker før første samling.

Om 4MAT-metoden
 • 4MAT er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning, formidling, ledelse, team- og organisasjonsutvikling.
 • 4MAT-metoden arbeider styrkebasert og gir en god forståelse for de fundamentale forskjellene i menneskelig kommunikasjon og læring.
 • 4MAT er rettet mot alle som ønsker å styrke sin kommunikasjonsevne gjennom større fleksibilitet. Metoden gir både en prosessmetode visualisert som et hjul, og et preferansesystem basert på fire grunnleggende kommunikasjonsstiler og samarbeidsstiler.
 • Med 4MAT prosessmetode og preferanseverktøy får du innsikt og verktøy for å tilpasse din lederstil og kommunikasjon.
 • Kommunikasjon er fundamentet for gode relasjoner, effektivt samarbeid, gjensidig respekt og positiv utnyttelse av våre grunnleggende menneskelige forskjeller. Kommunikasjon som er basert på forståelse for menneskelige forskjeller, gjensidig respekt og konstruktiv dialog, styrker samarbeidet og er avgjørende for psykologisk trygghet. 4MAT-metoden bidrar til nettopp dette.

Kursleder, Erica Grunnevoll

Grunnevoll er ledertrener og partner i CoachTeam. Grunnevoll er en liten kvinne med mye trøkk og mye faglig tyngde. I en årrekke har hun vært en ettertraktet foreleser, inspirator, kursleder, fasilitator, prosessleder og coach.

Grunnevoll har utviklet anerkjente konsepter innenfor kommunikasjon og teamarbeid, endringsledelse, den nødvendige samtale og konflikthåndtering. Videre har hun vært bidragsyter i flere av Forsvarets lærebøker innenfor ledelse og etikk. Les mer om Erica Grunnevoll og intervju med Erica om teamledelse i Ledernytt.

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Avbestillingsregler

Siste frist for avbestilling er seks uker før gjennomføring. Etter denne fristen blir du belastet full deltakeravgift.

Kurs innen ledelse