Gå til innhold

Begynnerlønn - dette bør du tjene

Hva bør jeg tjene? Det er viktig å forhandle startlønn når du skal inn i din første jobb.

Begynnerlønnen legger grunnlaget for din videre lønnsutvikling, både i første jobb og senere. Det er derfor viktig å vite hva du bør tjene. 

Begynnerlønn for bachelor og master

 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for bachelorutdannede ingeniører i privat sektor per 1.10.2018 var kr 486.270.

 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for ingeniører med masterutdanning i privat sektor per 1.10.2018 var kr 519.967.

Gjennomsnittlig begynnerlønn i privat, kommune og stat siste 3 år

 

 

2019-tall for privat kommer når resultatene fra lønnsstatistikken er klare i januar 2020. 

Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver. Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer.

Sjekk selv, vi vet hva du er verdt:

søk i NITOs lønnskalkulator

Ikke opptatt av startlønn? 

Norske jobbsøkere er verdens minst opptatt av å sjekke startlønn og pensjon før de takker ja til jobben, viser en global undersøkelse fra Manpower Group.

Klar for jobbintervju eller fått tilbud om jobb?

Når du har fått tilbud om jobb, kan du sjekke om NITO har tillitsvalgt i virksomheten (krever innlogging) og spørre vedkommende om lønnsnivået.

Sjekk arbeidskontrakten

Er du NITO-medlem kan du også få hjelp til å kvalitetssikre arbeidsavtalen din før du signerer. Send oss din jobbkontrakt på så vil en av våre eksperter sikre at dine rettigheter er ivaretatt.

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

 • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
 • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
 • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
 • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
 • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
 • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
 • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
 • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
 • Dokumentér
 • Hold deg til fakta

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: