Begynnerlønnen legger grunnlaget for din videre lønnsutvikling, både i første jobb og senere. Det er derfor viktig å vite hva du bør tjene. 

Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn i privat sektor i 2021

Bachelor

534.000 kr

Master

572.000 kr

Tallene er basert på utvikling i begynnerlønn for siste tre år og prognoser for forventet lønnsvekst for året. 

Gjennomsnittlig begynnerlønn bacheloringeniør i privat, kommune og stat siste 3 år

 

 

 
Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver. Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer. 

Sjekk selv hvor mye en ingeniør tjener:

Søk i NITOs lønnskalkulator