Gå til innhold

Begynnerlønn - dette bør du tjene

Hva bør jeg tjene? Det er viktig å forhandle startlønn når du skal inn i din første jobb.

Begynnerlønnen legger grunnlaget for din videre lønnsutvikling, både i første jobb og senere. Det er derfor viktig å vite hva du bør tjene. 

Begynnerlønn for bachelor og master

 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for bachelorutdannede ingeniører i privat sektor per 1.10.2019 var kr 504.630

 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for ingeniører med masterutdanning i privat sektor per 1.10.2019 var kr 530.511.

Gjennomsnittlig begynnerlønn i privat, kommune og stat siste 3 år

 

 

Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver. Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer.

Sjekk selv, vi vet hva du er verdt:

Søk i NITOs lønnskalkulator

Ikke opptatt av startlønn? 

Norske jobbsøkere er verdens minst opptatt av å sjekke startlønn og pensjon før de takker ja til jobben, viser en global undersøkelse fra Manpower Group.

Men: Lønnen du forhandler deg fram til når du begynner i ny jobb vil være utgangspunktet for din videre lønnsutvikling. Derfor blir det ekstra viktig å komme opp på et godt nivå med en gang.

Har du fått tilbud om jobb? Nå er tiden for å forhandle om lønn

Av alle søkere på stillingen, er det deg virksomheten ønsker. Da vil de være interessert i å tilby en lønn som du vil takke ja til.

Dersom ikke arbeidsgiver tar opp lønnsspørsmålet på første intervju, bør heller ikke du gjøre det. Det skal ikke være et kriterium for hvem bedriften skal velge av søkerne.

Men når spørsmålet etter hvert kommer opp, bør du ha orientert deg godt om hva som kan være avgjørende for hvilken lønn du skal ha. 

 • Hva slags oppgaver og ansvar inngår i denne stillingen? 
 • Hva vil være et selvstendig ansvar? 
 • Hvem vil være min nærmeste overordnede, og hvilke oppgaver har denne? 
 • Finn din posisjon i bedriften. Hvilken kompetanseutvikling får jeg, og hvordan er mulighetene for lønnsutvikling? 
Hva svarer du på "Hva forventer du i lønn?"

Dersom du er veldig usikker på hva du kan kreve i lønn, kan det være greit å be arbeidsgiver om å komme med et tilbud eller anslag først. Selv om de i utgangspunktet spør deg om hva du forventer deg. Da lar du dem spille ut det første kortet og kan posisjonere deg etter dette.

Du kan med fordel gå ut med 5-10 % mer i årslønn enn du har som minimum for hva du kan tenke deg ta jobben for. Dette minimumet bør du ha klart for deg selv på forhånd, men ikke avslør det for arbeidsgiver på noe tidspunkt.

Dersom du får et tilbud du ikke er helt fornøyd med, er det ingen grunn til å akseptere første tilbud. Kom heller med et nytt motkrav der du har senket kravet ditt noe.

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

 • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
 • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
 • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
 • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
 • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
 • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
 • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
 • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
 • Dokumentér
 • Hold deg til fakta

Det kan hende at tilbud arbeidsgiver kommer med har overtid inkludert i fastlønnen. Dette er ikke uten videre greit da alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Tema: Overtidsbetaling

Når du har fått tilbud om jobb, kan du sjekke om NITO har tillitsvalgt i virksomheten (krever innlogging) og spørre vedkommende om lønnsnivået.

Sjekk arbeidskontrakten

Er du NITO-medlem kan du også få hjelp til å kvalitetssikre arbeidsavtalen din før du signerer. Send oss din jobbkontrakt på så vil en av våre eksperter sikre at dine rettigheter er ivaretatt.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: