Gå til innhold
Mynter. Foto: Morguefile

Begynnerlønn for ingeniører

Det er viktig å forhandle lønn når du skal inn i din første jobb – den er førende for din lønnsutvikling.

Begynnerlønn for bachelor og master

 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for bachelorutdannede ingeniører i privat sektor per 1. oktober 2016 var kr 483.615.
 • Gjennomsnittlig begynnerlønn for ingeniører med masterutdanning i privat sektor per 1. oktober 2016 var kr 507.415.

Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver.

Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer.

Jobbintervju eller tilbud om jobb

Når du har fått tilbud om jobb, kan du sjekke om NITO har tillitsvalgt i virksomheten og spørre om lønnsnivået.

Kilde:

NITO-statistikken for privat avtaleområde per 1. oktober 2016.

 

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og sikrer at dine rettigheter er ivaretatt.

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

 • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
 • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
 • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
 • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
 • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
 • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
 • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
 • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
 • Dokumentér
 • Hold deg til fakta

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører!

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: