Hva må du skatte av?

Hovedregelen er at enhver økonomisk fordel mottatt i arbeidsforholdet skattepliktig. Det betyr at du må skatte av verdien av bonuspoeng som du har fått gjennom jobben og brukt privat. Det er ikke nytt at du må skatte av bonuspoeng opptjent via jobb, men i 2019 kom det en innstramming - både du og arbeidsgiver må sørge for at denne informasjonen når skattekontoret.

I praksis betyr dette at du må du oppgi til arbeidsgiver at du for eksempel kjøper flyreise til Gran Canaria for bonuspoeng du har opptjent i jobben. Verdien regnes ut ifra hvor mye du ville måttet betale i kroner og ører for tilsvarende reise på samme strekning. Du må ikke skatte av bonuspoeng opptjent privat.

Det kan være noe vanskelig å skille mellom bonuspoeng opptjent privat og via jobb. Tiden vil vise om selskaper som tilbyr bonuspoeng vil finne løsninger som bidrar til å forenkle dette skillet.

Du må kun skatte for bonuspoeng av betydelig verdi

Reglene gjelder ikke bonuspoeng av ubetydelig verdi, som en bolle til ti kroner kjøpt for opptjente bonuspoeng. Men hvis du bestiller flyreise for å feire nyttår i New York, hotellopphold for deg og familien i Bergen eller leier bil og betaler med bonuspoeng du har opptjent gjennom jobb, da skal verdien av disse bonuspoengene oppgis og skattes av.

Er du usikker om hva du skal føre opp og ikke, må du kontakte arbeidsgiver eller Skatteetaten (skatteetaten.no).

Skattekontoret kan kontrollere at du har oppgitt riktig informasjon

Flyselskapet, hotell eller annet sted du har opptjent bonuspoeng har ikke plikt til å levere denne informasjonen til arbeidsgiver, men de har plikt til å levere informasjonen til Skatteetaten. Skatteetaten kan derfor velge å kontrollere at du har betalt skatt for bruk av bonuspoeng.

Hvorfor får du bonuspoeng som privatperson – selv om du var på jobbreise?

Bonuspoeng opptjent gjennom jobb, som du kan bruke privat, får du vanligvis fordi du har betalt med ditt private betalingskort eller knyttet kjøp til din personlige profil hos for eksempel flyselskapet.

Dersom du kun bruker bonuspoeng du har tjent opp gjennom andre privatreiser, må du ikke skatte.

Hva betyr dette for deg som arbeidstaker?

Det betyr at du må betale skatt for bruk av bonuspoeng opptjent gjennom jobb. Noen virksomheter kan vegre seg for å la deg som ansatt tjene opp bonuspoeng gjennom jobb, fordi det gir dem mer arbeid, ikke fordi det ikke er lov.

Et resultat kan være at noen arbeidsgivere legger restriksjoner for ansattes opptjening av bonuspoeng på tjenestereiser. Det betyr også at det kan komme nye bonusordninger, der bonuspoeng opptjent tilfaller arbeidsplassen og ikke den enkelte ansatte.

Fakta om de nye skattereglene

Det er ikke nytt at man må skatte av goder man har tjent opp gjennom jobb. I 2019 ble det imidlertid presisert klarere grenser for når man må skatte og for hva. Det klargjør også at arbeidsgiver har ansvar for innrapportering også dersom goden er tjent opp via en forretningspartner slik som en kunde eller leverandør.

Skattereglene omhandler bonuspoeng, personalrabatter, gaver og andre goder gjennom jobben.

Om nye regler om rabatter i arbeidsforhold hos skatteetaten.no

Ikke glem å overføre ferie

Hvis du har ferie til gode på slutten av året, er det viktig at du gjør en avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager til neste år.

Overfør ferien din