Gå til innhold

Hva gjør en tillitsvalgt, og hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med på jobb?

NITOs 4500 tillitsvalgte kjenner forholdene på sin arbeidsplass. De representerer medlemmene opp mot arbeidsgiver og kan hjelpe deg hvis du lurer på noe. Vi er alltid der når du trenger oss - her får du tips om hva din tillitsvalgt kan hjelpe deg med.

Hva gjør en tillitsvalgt?

Din tillitsvalgt er medlemmenes representant i samarbeidet med ledelsen, i saker som gjelder sine medlemmer. Dette kaller vi medbestemmelse. Hun har derfor kjennskap til saker og prosesser som foregår på arbeidsplassen og har mulighet for å påvirke disse.

NITOs tillitsvalgte representerer også sine medlemmer i lønnsforhandlingene lokalt.

Tillitsvalgte har både rettigheter og plikter, og har tilgang til en rekke kurs eksklusivt for tillitsvalgte. Spillereglene for samarbeidet med ledelsen ligger i tariffavtaler, som er ulike for ulike tariffområder. Du kan finne din tariffavtale på Min side.

tillitsvalgte

Lønn og lønnsforhandlinger

Lønnsnivå i henhold til bransje, sektor og erfaring kan du i NITOs utvidede lønnskalkulator for medlemmer (innlogging). Men det er dine tillitsvalgte som kjenner best til hva som er god lønn på arbeidsplassen deres.

Din tillitsvalgt representerer NITO-medlemmene i de årlige lønnsforhandlingene med arbeidsgiver. Hun kan gi deg informasjon om når og hvordan forhandlingene på arbeidsplassen din foregår, frister etc.

Eller kanskje lurer du på:

  • Hvilke andre muligheter har du til å be om høyere lønn?
  • Når får du etterbetalt årets lønnsøkning?
  • Kan sjefen pålegge meg overtid, og har jeg krav på overtidsbetaling?

Din tillitsvalgt kjenner deres arbeidsplass og forholdene der best, så hør med dem.

Vanskelige ting på jobb

Opplever du konflikter, hersketeknikker eller forskjellsbehandling på jobben? Du kan snakke med din tillitsvalgt hvis du synes det er vanskelig å ta dette opp med leder i første omgang. Det er ikke sikkert din tillitsvalgt kan løse situasjonen, men han kan bidra som sparringpartner og hjelpe deg å ta saken videre - hvis du ønsker det. Han vil også kunne ivareta deg underveis.

Når det skjer noe - omorganisering, permittering, oppsigelse

Når det skjer vesentlige ting som gjelder de ansatte, som ved en omorganisering, skal ledelsen involvere de tillitsvalgte så tidlig som mulig. Din tillitsvalgt får informasjon fra ledelsen om omorganiseringens hensikt, omfang og tidsramme. På den måten bidrar tillitsvalgte til klar og åpen kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte.

Det finnes regler som må følges i prosesser som permittering, nedbemanning og oppsigelser. Din tillitsvalgt er med på å kvalitetssikre prosessen og drøfter blant annet tidsplan og kriterier på vegne av dere som er medlemmer. Tillitsvalgt kan også bli med deg i drøftelsesmøte.

Har du fått innkalling til drøftelsesmøte? Dette bør du vite før du går i møtet.

Har du søkt jobb på en ny arbeidsplass? Du kan ta kontakt med NITOs tillitsvalgt der også

Enten du er i jobbsøkemodus eller har fått et jobbtilbud fra en ny arbeidsgiver, kan du som er medlem i NITO henvende deg til våre tillitsvalgte i virksomheten hvor du har søkt jobb. De kjenner arbeidsplassen godt og kan svare deg på om lønna du tilbys er god sett opp mot dine nye kolleger.

Skulle du ønske du kjente noen på din potensielt nye arbeidsplass, som du kunne spørre om de tingene du ikke vil spørre en mulig ny arbeidsgiver om? Ta kontakt med NITOs tillitsvalgte der.

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

En tillitsvalgt er valgt blant NITO-medlemmene på arbeidsplassen og representerer sine medlemmer i samarbeidet med arbeidsgiver. Din tillitsvalgte følger du opp spørsmål knyttet til ansettelse, lønnsvilkår, tariffavtaler og omstillingsprosesser.

Verneombudet er valgt blant alle ansatte og representerer dem i saker som handler om helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) på arbeidsplassen. Verneombudet er de ansattes representant i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Både tillitsvalgt og verneombud er viktige representanter for ansatte i det norske arbeidslivet. Det er ikke så farlig om du er usikker på hvem av disse du bør ta kontakt med. De har ulike roller, men et godt samarbeid. Begge kan bidra til å kanalisere spørsmålet ditt der det hører hjemme.