mann med kalkulator web foto GettyImages.JPG

Dersom ikke arbeidsgiver tar opp lønnsspørsmålet på første intervju, bør heller ikke du gjøre det. Det skal ikke være et kriterium for hvem bedriften skal velge av søkerne.

Men når spørsmålet etter hvert kommer opp, bør du ha orientert deg godt om hva som kan være avgjørende for hvilken lønn du skal ha. 

  • Hva slags oppgaver og ansvar inngår i denne stillingen? 
  • Hva vil være et selvstendig ansvar? 
  • Hvem vil være min nærmeste overordnede, og hvilke oppgaver har denne? 
  • Finn din posisjon i bedriften. Hvilken kompetanseutvikling får jeg, og hvordan er mulighetene for lønnsutvikling? 

Når arbeidsgiver spør "Hva forventer du i lønn?"

Dersom du er veldig usikker på hva du kan kreve i lønn, kan det være greit å be arbeidsgiver om å komme med et tilbud eller anslag først. Selv om de i utgangspunktet spør deg om hva du forventer deg. Da lar du dem spille ut det første kortet og kan posisjonere deg etter dette.

Du kan med fordel gå ut med 5-10 % mer i årslønn enn du har som minimum for hva du kan tenke deg ta jobben for. Dette minimumet bør du ha klart for deg selv på forhånd, men ikke avslør det for arbeidsgiver på noe tidspunkt.

Dersom du får et tilbud du ikke er helt fornøyd med, er det ingen grunn til å akseptere første tilbud. Arbeidsgivers første tilbud er ofte nettopp det, og mange arbeidsgivere er forberedt på å måtte strekke seg litt til. Men hvis du ikke tar det opp, så slipper de jo det.

Du kan for eksempel si at denne jobben er du interessert i, men du synes lønna er litt lav og be dem komme med et nytt tilbud. Eller du kan selv komme med et nytt forslag der du har gått noe ned i forhold til det du ba om innledningsvis.

Men: Ikke still harde motkrav eller ultimatum dersom du ikke faktisk mener det. Sier du at du ikke tar jobben for mindre enn en viss lønn, kan du risikere å få et nei tilbake og stå igjen uten et jobbtilbud.

Sjekk vår begynnerlønnsforventning.

Overtid

Det kan hende at tilbud arbeidsgiver kommer med har overtid inkludert i fastlønnen. Dette er ikke uten videre greit. Alle arbeidstakere har nemlig krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.