In English: Pay cuts

Lønnskutt krever enighet

Arbeidsgiver kan ikke ensidig kutte i den enkeltes lønn. Lønn er individuelt avtalt mellom den enkelte medarbeider og bedriften, og bedriften kan ikke ensidig endre en avtale mellom bedriften og den ansatte.

Har du blitt forelagt krav om lønnskutt?

Det er også viktig å understreke at heller ikke bedriften og den tillitsvalgte kan avtale at de ansatte skal ned i lønn. Dette krever en egen avtale, en aksept, av hver enkelt ansatt. Dersom bedriften ønsker lønnskutt, skal problemstillingen drøftes med tillitsvalgte. Tillitsvalgte kan bli enig i at et lønnskutt kan være nødvendig, og kan anbefale medlemmene å akseptere et lønnskutt. Situasjonen i bedriften bør da være prekær. Tillitsvalgte bør forhandle og sette krav og forutsetninger for å anbefale et slikt lønnskutt.

Er du tillitsvalgt? Les mer om din rolle rundt lønnskutt her.

Tillitsvalgte kan anbefale at medlemmene aksepterer en avtale om lønnsnedgang. For å kommer med en slik anbefaling må tillitsvalgte forhandle med bedriften, og få bindinger i en protokoll signert av begge parter.

Til den ansatte som presenteres for et lønnskutt:

 • Bedriften kan ikke ensidig sette deg ned i lønn. Det krever en avtale mellom deg og bedriften at du aksepterer et lønnskutt.
 • Heller ikke tillitsvalgte kan avtale på vegne av deg at du skal ned i lønn, du må selv gi en uttrykkelig aksept.

Forhandlingspunkter og krav i forhandlinger om mulige lønnskutt

Dette er ikke en uttømmende liste, og kravene vil naturligvis variere med situasjonen i bedriften:

 • Det bør forhandles om kutt i andre kostnader enn lønn, overheadskostnader med mer
 • Det skal være ingen, eller færre oppsigelser / permitteringer i lønnskuttperioden
 • Arbeidstiden skal reduseres tilsvarende kuttet i lønn
 • Lønnsreduksjonen må være midlertidig
 • Lønnsreduksjonen skal tilbakebetales ved endt lønnskuttperiode
 • Lønnsreduksjonen skal omfatte ledelsen ( i utgangspunktet i fastlønn, ikke bare kutt i bonusordninger )
 • Lønnsreduksjonen avbrytes ved bestemte oppnådde resultater i perioden – lønnsreduksjonen tilbakebetales da de ansatte
 • Lønnsreduksjonen aksepteres under forutsetning om at det ikke utbetales utbytte / konsernbidrag til konsern / eiere i lønnskuttperioden
 • Alle ansatte og alle fagforeninger må akseptere lønnskuttet for at den enkelte skal være bundet av avtalen om lønnskutt (eksempler på mye uro i virksomheter hvis det blir forskjeller her)
 • De som eventuelt sies opp under en lønnskuttperioden skal ha ordinær avlønning i oppsigelsestid, og få etterbetalt lønnskuttet de har hatt i perioden. De ansatte har vært med på en form for dugnad, og spørsmålet kan også få betydning ved en eventuell konkurs i bedriften.

Andre spørsmål om lønn og arbeidsliv