Prøvetid, listebilde .jpgMålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å prøve ut arbeidsforholdet. Det betyr at du i prøvetida skal få mulighet til å prøve deg i stillingen. Passer arbeidsoppgavene, arbeidsmiljøet, kulturen og arbeidsplassen for deg?  

For arbeidsgiver er hensikten med prøvetid å se om du passer til stillingen. De vil se om du har rett kompetanse, tilpasser deg arbeidet og er pålitelig.    

Forventninger fra arbeidsgiveren 

Du er fast ansatt i prøvetida og arbeidsgiver kan ikke si deg opp uten videre. Du har de samme rettighetene som ellers, men terskelen for oppsigelse er lavere i denne perioden. Derfor bør du være klar over er at arbeidsgiver har forventninger til deg.

Du har ansvar for å ta til deg opplæring, være nysgjerrig og delta i det sosiale fellesskapet. Det kan være lurt å møte opp på kontoret for å bli kjent med kollegaene dine og jobben, framfor å jobbe hjemmefra hver dag. 

Opplæring og tilbakemeldinger er viktig

Du skal få oppfølging og opplæring. Arbeidsgiveren din bør ha en plan for hvordan de første månedene dine på jobb skal være.  

Du skal få tilbakemelding på eventuelle feil eller mangelfulle prestasjoner, slik at du har mulighet til å forbedre hvordan du utfører jobben. Du må få nok tid til å tilpasse deg arbeidet og vise hva du kan.  

Prøvetid skal være definert i arbeidsavtalen 

Se på arbeidskontrakten hva som gjelder for deg, der skal det stå hvor lang prøvetid du har. De fleste har seks måneders prøvetid og 14 dager oppsigelsesfrist, fra dato til dato. Men vær obs på at det kan være avtalt annen oppsigelsesfrist i din arbeidsavtale.  

Mange arbeidsgivere har en god onboarding prosess, hvor du har en kontaktperson som følger deg opp. Lederen din som har personalansvar skal sørge for at du får opplæring.  

Kan du forhandle lønn når prøvetida er over?

Vi anbefaler å be om en lønnssamtale etter at prøvetida er over. Da har du vist hva du er god for og at du fungerer i stillingen. I prøvetida har du blitt kjent med blant annet bedriftens systemer, arbeidsmåter og kunder. Dette gir deg flere argumenter for å forhandle lønn i en lønnssamtale. 

Les mer om lønnssamtaler

Sørg for å få overtidsbetalt

Pass på at du får betalt for overtid, hvis du jobber utover ordinær arbeidstid. All overtid skal betales med et overtidstillegg på minimum 40 prosent, eller mer dersom du har tariffavtale eller det er avtalt lokalt.  

Overtid skal avtales med arbeidsgiver på forhånd. Hvis du ser at arbeidstida ikke strekker til i forhold til arbeidsoppgavene dine, bør du si fra til lederen din og høre om du kan jobbe overtid.  

Les mer om overtid.

Spør NITO-advokatene om råd

Du kan spørre en av NITO-advokatene hvis du har spørsmål om prøvetid. NITO-advokatene kan også gå igjennom arbeidskontrakten din og hjelpe deg til å forstå hva som står skrevet.