JanErikDøvle.jpg
- Vi har våre markeder globalt, men skal fortsette å produsere lokalt. Det forteller Dag Erik Døvle, NITOs bedriftsgruppeleder i Isiflo.

I 60 år har Raufossfabrikken produsert lokalt. Nå skal smarte løsninger sørge for at de fortsatt vil være konkurransedyktige internasjonalt.

På Raufoss kan du finne et av Europas ledende miljøer innenfor material- og produksjonsteknologi. Selskapet har bearbeidet messingkoblinger for vann og gassdistribusjon siden 60-tallet, men i mars i år startet de opp SMART-maskinen.

- Med en internasjonal merkevare og en kvalitet markedet er villig til å betale ekstra for, flytter du ikke produksjonen til Kina. «Made in Norway» har dessuten en markedsverdi for oss, forteller NITOs bedriftsgruppeleder i Isiflo, Dag Erik Døvle.

Isiflo er en del av næringsklyngen ved Raufoss industripark. Isiflo er i dag eid av den nederlandske industrigruppen Aalberts, som kjøpte opp selskapet av Raufoss ASA i 2004.

- Å produsere i Norge er i utgangspunktet dyrt. Vi har dyrere arbeidskraft enn hva man har i mange andre land. Derfor må vi jobbe smart for å redusere kostnadene for vår egen del og for å kunne konkurrere delvis på pris. I tillegg må vi kunne levere på det vi påstår er verdens beste kobling for vann- og gassdistribusjon, sier Døvle.

Investerer i smart industri

Smarte løsninger gjør at Raufossfabrikken fortsatt skal produsere lokalt, selv om markedet er internasjonalt. Han forklarer at dette er bakgrunnen for deres investering i SMART-industri.

SMART-industri handler blant annet om hvordan norske virksomheter kan bruke digitalisering, robotisering og automatisering til å bli vinnere i en global konkurranse og hvordan homesourcing kan bli mer kostnadseffektivt for produkteiere.

Dette har nettopp Isiflo på Raufoss gjort:

- Vi har tatt i bruk både robotisering og automatisering, også skal vi utvide med en ny og stor produksjonshall for komposittkoblinger. Bærekraft og sirkulærøkonomi er også faktorer som er viktige fokusområder for industriselskapet på Raufoss.

- Vi har mange kontrollsystemer, det er det som gjør det smart. Dermed får vi også høy kvalitet på produktene ut, uten å måtte gjøre mange kontroller manuelt.

- Når det gjelder messing så har vi 100 prosent gjenbruk av alt som ikke blir brukt. Det blir smelta om igjen og blir til nye produkter. Vi bygger også en fabrikk for komposittprodukter. Der planlegger vi å fylle på med solceller, og gjør generelt mye for å gjenvinne energi.

Store utenfor Norges grenser

Isiflo har størstedelen av kundemassen sin utenfor landets grenser.

- Tyskland, Frankrike og Norden har vært de store markedene på messingproduktene hos oss, men vi selger også mye ut til resten av Europa. I tillegg har vi også kunder i Oman, Bahamas, Tyrkia og jobber med Sør-Afrika som et framtidig marked.

Utvider med nye materialer

Fremover skal selskapet utvide med komposittmaterialer.

- Nå har vi cirka 20 prosent av produksjonen som komposittprodukter og 80 prosent messingprodukter, og vi regner med å øke betraktelig på komposittproduktene i fremtiden.

Døvle forteller at det er store fordeler med komposittmaterialene. - Slike typer materialer vil være nær sagt evigvarende når de blir gravd ned, med mindre de blir fysisk skadet av mekaniske påkjenninger.

Skryter av arbeidsplassen

Døvle skryter av arbeidsplassen han har jobbet på siden 1987.

- Det er en veldig interessant arbeidsplass. Jeg har vært her i ganske mange år, og har jobbet med vedlikehold og automatisering siden 1992. Det er mange morsomme oppgaver og i tillegg en bedrift med godt arbeidsmiljø, avslutter bedriftsgruppelederen.