Det skal lønne seg å være fagorganisert. Å ha noen som sikrer dine rettigheter og sørger for goder vet Trond Riise Pedersen, Lean-manager IT ved Jotuns hovedkontor i Sandefjord alt om.

- Jeg er medlem av NITO fordi jeg ønsker et ryddig arbeidsliv med parter som har og følger avtaler i samarbeidet om å nå felles mål, forteller Pedersen.

Er du bedriftsgruppeleder? Sjekk Pedersen sine tips nederst i saken. 

Stor aktivitet

Pedersen forteller at bedriftsgruppens styre jobber kontinuerlig med å få til presentasjoner gjennom NITOs kontaktflate for sine medlemmer.

- Deriblant har vi hatt presentasjoner om forsikring og finansiering fra våre NITO-partnere. Dette fungerte meget bra når vi også kunne gjennomføre dette elektronisk. Det samme gjelder årsmøte, hvor vi på denne måten får langt flere medlemmer digitalt enn på fysiske møter tidligere.

Han forteller videre at de etter hvert har fått en aktiv styringsgruppe ved Jotun som jevnt kommuniserer med bedriften og med bedriftsgruppen om stort og smått.

- En endring i ledelsen av HR ved Jotun har også skjedd, til det bedre når det gjelder kommunikasjon med de tillitsvalgte gjennom regelmessige møter og representasjon i arbeidsmiljøutvalget (AMU). De tillitsvalgte har også god kontakt med aktivitetene i Jotuns styre, gjennom de ansattes representant der.

Bilde2.png
Opplæring av IT-personell i Shanghai. (Foto: Privat)

- Hvilke medlemsfordeler benytter du deg av?

- Først og fremst kurstilbudet. Dette er virkelig bra, og jeg har gjennomført kurs som direkte griper inn og har gitt meg innsikt i det jeg gjør på jobben. Utover dette er det godt å få den årlige dosen av forhandlingsteknikk og økonomiske utsikter i forkant av lønnsoppgjøret, svarer han.

Ser ingen grunn til å stå utenfor det organiserte arbeidslivet

På spørsmål om hvorfor du som ingeniør eller teknolog burde melde deg inn i NITO, er svaret klart:

- Først og fremst for å sørge for at vi har et ryddig arbeidsliv der partene må følge avtalte spilleregler. Som medlemmer skal vi huske at vi har en stor organisasjon i ryggen med fagekspertise på det meste som angår vårt arbeidsliv og som er der når vi trenger dem.

- Selv en arbeidsgiver med mange års fartstid tar ikke alltid de rette beslutningene og må minnes på de avtalefestede og lovfestede avtalene som skal føre oss trygt gjennom konflikter, eller høyst nødvendige omstillinger. 

Fem tips til deg som er bedriftsgruppeleder

1. Det beste rådet er å skape et styre i bedriftsgruppen hvor de tillitsvalgte griper sine fokusområder og ivaretar disse med rapportering til styret i henhold til møteplan og referater.

2. På første møte etter årsmøte settes det opp styremøter og aktiviteter som vanligvis skjer gjennom et år. Dette gir kontinuitet.

3. Konfidensialitet i diskusjoner styremedlemmene imellom er nødvendig. Nettopp for skjerming av enkeltpersoner, bedriftens ledelse, ansatte eller medlemmer. Det er situasjoner der man som tillitsvalgt er i begge leirer for å få ting til. Da kan det også være nødvendig å skjerme dem man er i kontakt med. Slik holdes dørene åpne også neste gang.  

4. Hold fokus på de sakene som angår oss. Dette er saker som handler om våre medlemmers ve og vel.

5. Hold kontakten og samarbeid med styrerepresentanter i andre foreninger.