lene baggerød listefoto.jpg

- Av erfaring har både store, velkjente firmaer så vel som mindre bedrifter noen saker som er litt på kanten av lover og regler. Det er ikke nødvendigvis med overlegg, men heller uvitenhet. Som NITO-medlem har jeg et stort nettverk av folk med ulik erfaring og bakgrunn som gir meg råd, forteller Korneliussen.  

Hun har utdanning innen mekanisk design og har lang erfaring fra arbeidslivet. Etter 14 år som fagorganisert er Korneliussen godt kjent med tryggheten det gir å ha NITO i ryggen.

Noen å støtte seg på

- I NITO deler vi erfaringer om hva man har fått til og hva man sliter med. Noen har lang erfaring fra arbeidslivet, mens andre er helt nye.

- Jeg kan spørre over 100.000 ingeniører og teknologer hvis det er noe jeg lurer på. Den muligheten gjør at jeg kan senke skuldrene, jeg vet at jeg har gode støttespillere rundt meg.  

Korneliussen er bedriftsgruppeleder i Baggerød AS, hvor hun bidrar til å produsere dører til maritim industri. Hun engasjerer seg i at ting foregår på en riktig måte ovenfor de ansatte i bedriften.

- Det er viktig med godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse for å dra bedriften i riktig retning og fremme trivsel på arbeidsplassen. Med en tillitsvalgt kan du ta opp saker hvis det er noe som skurrer. Man har noen som passer på at prosesser foregår på riktig måte, for eksempel ved omstilling eller nedbemanning.

- Som NITO-medlem kan du også forhandle egen lønn og bruke NITOs lønnsstatistikk som verktøy, for å se at du ligger på et riktig lønnsnivå.

Veiledning til en ny og bedre jobb

- Tidligere var jeg ansatt i en jobb jeg ikke var helt fornøyd med. Jeg ville videre, men jeg visste ikke til hva. Da fikk jeg karriereveiledning av NITO en til en. Det hjalp veldig. Karriereveilederen stabla tankene mine på en god måte og pushet meg i riktig retning. Det var nyttig og fikk meg over i en jobb jeg trives bedre i. 

NITO ga henne kurs i å skrive CV og hun kunne sende inn ny arbeidskontrakt til gjennomlesing hos en av NITOs advokater.

Sosialt og faglig påfyll med NITO

NITO Vestfold arrangerer kurs og samlinger hvor man bygger nettverk.  

- Vi har vært på Escape room, golfkurs, ølsmaking og kajakkurs kun for å ha det moro. Men NITO arrangerer også faglige kurs som gir deg påfyll, enten det er arbeidsrett eller jobbsøkerkurs. Disse arrangementene har gitt meg nye venner og bekjente, forteller hun.

- Tilgangen på alle menneskene og verktøyene er grunnen for at jeg står sterkere med NITO i ryggen.

Les også

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Hvorfor være fagorganisert - hvorfor skal jeg organisere meg?

Bedre lønn og lengre ferie – å være fagorganisert er mye viktigere enn du tror

Se alle kurs og arrangementer du kan melde deg på