Cathy Patanakarun2.jpg

- Vår generasjon er oppvokst med at de fleste har fri på julaften, fri 1. mai og vi har muligheten til å reise på lange og fine ferier, og tar det som en selvfølge. Dette er eksempler på goder vi har i Norge som en del andre land ikke har.

Dette sier IT-ingeniør og tillitsvalgt Cathy Patanakarun (bildet). Hun har bachelor i informatikk og jobber som forretningsutvikler innenfor digitalisering i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Hun brenner sterkt for at folk i alle aldre og bransjer skal forstå hvorfor det er viktig å fagorganisere seg.

Hvorfor være fagorganisert? Patanakarun er overbevist om at det er fordi vi har fagorganisasjoner at vi har alle godene. Hun er klar på at om vi skal beholde dem må organiseringsgraden ytterligere opp. 

- Mange tror at den femte ferieuka vi har i året er lovpålagt. Men det er bare vi som er fagorganisert som har krav på den femte uka. De fleste uorganiserte får den bare.

Skremmende lav organiseringsgrad i dag

Organiseringsgraden i Norge er synkende.

  • I dag er det kun 50 prosent av norske arbeidstakere som er fagorganisert.
  • Dette er en nedgang fra det tidligere toppunktet på 57 prosent som vi hadde på store deler av 1980- og 1990-tallet.
  • Antall bedrifter i alle hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden har økt de siste ti-årene.

Patanakarun ble NITO-medlem da hun studerte informatikk. Det var den billige innboforsikringen som lokket henne, men engasjementet for NITOs arbeid har vokst med erfaringer fra arbeidslivet. I 2016 ble hun tillitsvalgt på arbeidsplassen sin.

- Jeg satt som konserntillitsvalgt i NTE fram til 2020 og hadde 116 medlemmer. Jeg har sittet som styremedlem i NTE sin bedriftsgruppe siden da, og i 2021 ble jeg valgt inn som medlem i styret til NITO Trøndelag Nord.

Lenger arbeidsdag uten kompensasjon

IT-ingeniøren har selv opplevd at arbeidsgiver var ute etter å svekke rettighetene til de ansatte. Brått ble arbeidstiden endret fra 37,5 til 40 timer i uka uten kompensasjon.

Dette skapte engasjement i bedriftsgruppene. - De tillitsvalgte kasta seg rundt i full fart og på kort tid samlet vi medlemmene på tvers av fagorganisasjonene. Vi diskuterte problemstillingen, lovverket og jeg fikk hjelp av NITO sentralt i hvordan jeg skulle angripe saken.

- Vi tillitsvalgte regnet ut timer og kroner i året og krevde kompensasjon med fleksitid på konto tre år fram i tid. Til slutt endte saken med at det hele ble en frivillig ordning.

- Dette hadde ikke gått uten de tillitsvalgte. Vi er heldigvis veldig godt organisert i NTE, og har et godt samarbeid med ledelsen.

Som fagorganisert har du gode støttespillere rundt deg

- Jeg er veldig glad for støtten jeg opplever med å ha NITO i ryggen. NITO er min støttespiller i mange saker, og jeg er selv en støttespiller for de ansatte i bedriften.

Patanakarun har flere eksempler fra egen bedrift hvor NITO-medlemskapet har vært essensielt. I en personalsak med et medlem som hadde det vanskelig bistod hun i møter med leder og HR.

- Da handlet det om å få til en god løsning. Medlemmet trengte å støtte seg til en som kunne reglene og som hadde oversikt. Det handler også om å hjelpe arbeidstakeren til å se saken fra arbeidsgivers vinkel. Det kan fort bli litt steilt med personlige interesser, men med en tillitsvalgt som kan være mer objektiv og se begge sider, hjelper det mye i samarbeidet.

Bortskjemte trenger også å fagorganisere seg

- Jeg jobber i en bransje som gjerne kan kalles å være syndere, det er dessverre lite kultur for å organisere seg. IT-ingeniører er bortskjemte. Jeg får kurs slengt etter meg, jeg vet at jeg er ettertraktet, i byene kan jeg jobbshoppe og enkelt bytte arbeidsgiver hvis jeg er misfornøyd.

Så hvorfor skal en IT-ingeniør med høy lønn organisere seg?

- Det er ikke bare for å få høyere lønn at du skal organisere deg. Det handler om at Norge er et samfunn med for eksempel gratis skolegang, fødsels- og foreldrepermisjon, pensjonsordninger og der idealet er like rettigheter for alle. Det går ikke hvis vi hadde hatt det som i Russland. Hvilket samfunn vil du være en del av og bygge opp for de kommende generasjonene? Har du samvittighet til å være en gratispassasjer som ikke er organisert?

Patanakarun frykter at den norske modellen trues for eksempel ved at stadig flere norske selskaper blir kjøpt opp av utenlandske eiere. 

Slik er det å være tillitsvalgt i NITO

Som tillitsvalgt forstod Patanakarun hvordan man styrker samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette arbeidet er bra for de ansatte, bedriftene og næringslivet i Norge som helhet.

- Tillitsvalgte jobber for felleskapet og representerer majoriteten av arbeidstakerne. Vi som er tillitsvalgt i NITO er heldige. NITO tilrettelegger for oss og har de beste kursene i Norge. Det er så lettvint med malverk og oppgaver man skal gjøre. Jeg har hørt folk si at det tar mye tid å være tillitsvalgt, men det stemmer ikke. Alt foregår i arbeidstiden og jeg opplever at mine oppgaver er spennende og givende. 

- Å være tillitsvalgt er en nyttig erfaring uavhengig av hvilken jobb du måtte ha. Du har en nøkkelrolle og vil kunne bli oppfattet som en attraktiv ressurs også av arbeidsgiveren din.

Patanakarun er glad for å være NITO-medlem og oppfordrer alle andre med teknisk bakgrunn til å bli medlem.

Bli medlem

Se medlemsfordeler i NITO