Ida Hegreberg jobber som landmåler i Lofoten. Foto: Liss Mortveit

- Vi sliter med å skaffe folk. Stillinger blir lyst ut på nytt, forteller hun.

Hegreberg jobber som landmåler. Det handler om oppmåling av eiendomsgrenser, kart og geodata. Hun sier at hun er mye ute gjennom sommerhalvåret.

I NITOs kvalitative kommuneundersøkelse våren 2023 er det flere som svarer at de har få søkere til stillingene, og må lyse ut stillinger på nytt. Det er mange som forteller at rekrutteringen er utfordrende, og at de sliter med å få kvalifiserte søkere.

- Hva bør gjøres for å rekruttere flere ingeniører til de nordlige fylkene?

- Det er jo veldig vanskelig. Jeg vet ikke. Jeg tror generelt at kommunene er litt undervurderte blant ingeniører. Det er egentlig en veldig fin plass å jobbe. Man får gjort mye interessant. Spesielt i en liten eller mellomstor kommune, fastslår hun.

- Kommuneingeniører kan være med å gjøre en forskjell

NITO-president Trond Markussen mener kommunene må bli flinkere til å fortelle de unge om de spennende oppgavene:

- Det skjer mye utvikling og innovasjon i kommunene, som både de og vi må bli flinkere til å snakke om og vise fram. Som ingeniør i kommunen får man et stort ansvar fort, med en bratt læringskurve. Kommuneingeniører kan virkelig være med å gjøre en forskjell og utvikle plassen der de bor.

Hegreberg har en bachelor i byggingeniør fra NTNU i Gjøvik. Det var mange medstudenter som flyttet tilbake til området hvor de kommer fra, forteller hun.

- Jeg kommer fra Bodø, som er en liten flytur unna. Jeg har en del familie i Svolvær, så derfor ville jeg bosette meg her.

Hun fikk et jobbtilbud, og var fornøyd med lønnen hun fikk tilbud om.

NITOs lønnsstatistikk viser også at nyutdannede tjener like bra i kommunen som i privat sektor.

- Jeg fikk jobben på første forsøk, så jeg søkte ikke andre steder i landet. Jeg trives kjempegodt, forteller 30-åringen.

Lokket til Lofoten - men blir ikke lenge

Norgesferie fikk enn oppsving under pandemien. Mange lar seg kanskje lokke av lekre og luftige Instagram-bilder fra Lofoten. Men de blir der bare midlertidig.

- Det er flere som kommer, og kanskje ønsker å være her et år. Det er en attraktiv plass. Vi er kanskje heldige med det. Utfordringen er å få dem til å bli værende.

På spørsmål om hva som blir den største utfordringen på arbeidsplassen framover, peker hun på å få folk til å bli:

- Selv om vi mangler en del folk, har vi mange flinke folk. De er det viktig å beholde. Å klare å rekruttere folk som blir værende blir veldig viktig for oss. Vi må ha god nok bemanning til å klare å levere de kommunale tjenestene, sier hun.

Ida Hegreberg trives godt med jobb i kommunen. Foto: Liss Mortveit

NITO-presidenten peker på flere mulige løsninger:

- Gode fagmiljø er viktig for oss alle. Kommunene må bidra til å skape dette, gjerne sammen med nabokommuner. Gode ingeniørmiljø bidrar til faglig utvikling, og kan bidra til at man beholder ingeniørene.

- Lønnsutvikling er helt klart viktig, og her må kommunen være konkurransedyktige. Det er også viktig at kommunen bidrar til å tiltrekke seg næringsliv, slik at de kan tilby arbeidsplass til partner/ektefelle, legger han til.

- Kommunene må være mer synlige på høyskoler og universiteter

Hegreberg forteller at hun er blant de yngste på arbeidsplassen sin.

- Det er en god blanding. Det er flere som har jobbet der lenge, men også en del som er litt yngre.

Selv startet hun i jobben i 2019.

- Jeg tror ikke det er noen som har startet her etter meg, sier hun.

Markussen i NITO er tydelig på at kommunene må være mer synlige på universiteter og høyskoler:

- Man må vise seg fram på disse stedene tidlig på høsten, delta på karrieredager, se på mulighetene for bachelor- og masteroppgaver til studenter, for på den måten å vise seg fram som en attraktiv og spennende arbeidsplass.

Han fortsetter:

- Relevante sommerjobber for ingeniørstudenter er også en flott måte for studenter og kommuner og bli kjent med hverandre. Trainee-ordringer gir nyutdannede innblikk i kommunens spennende oppgaver og sikrer rekruttering. Her handler det om å være kreative og synlige.

NITO-president Trond Markussen mener kommunene må være mer synlige på universiteter og høyskoler, for å rekruttere aktuelle arbeidssøkere.

- Interessante arbeidsoppgaver som ingeniør

Hegreberg bodde i Oslo da hun fant ut at hun skulle bli ingeniør.

- Det bare ble sånn. Et resultat av at man ikke helt vet hva man skal gjøre. Begge foreldrene mine er ingeniører, da.

- Hvorfor er du medlem i NITO?

- Det var den naturlige fagforeningen for en ingeniør.

Hegreberg er også bedriftsgruppeleder for Vågan kommune, og trives med det ansvaret.

- Hva er det beste med å være ingeniør?

- Jeg synes jobben er veldig interessant. Jeg er veldig glad for at jeg har blitt ingeniør, og fått muligheten til å gjøre alle disse tingene. Det er mange interessante arbeidsoppgaver, avslutter hun.