Påmelding: NITO Relasjonsledelse

Se for deg en travel arbeidsdag hvor et prosjekt som er avgjørende for firmaets renommé og suksess, er på randen av fiasko. Prosjekteier er misfornøyd med fremdrift, og teamet, som en gang var velfungerende, er splittet av misnøye og allianser.

I en situasjon som dette er det lett å føle seg maktesløs, men hva om det finnes en løsning? En tilnærming som ikke bare gjenoppretter samarbeidsklimaet i teamet, men også øker produktiviteten og sikrer suksess for prosjektet. NITO har lansert et splitter nytt kurs i relasjonsledelse, hvor kursholder Erica Grunnevoll i CoachTeam - House of Leadership, lærer deg nettopp dette.

Om NITOs nye kurs i relasjonsledelse

NITO tilbyr høsten 2024 et topp aktuelt kurs i relasjonsledelse for deg som er prosjekt- og teamleder. I samarbeid med CoachTeam – House of Leadership med Erica Grunnevoll som kursleder, har NITO designet et interessant, solid og spennende hybrid prosjekt- og teamlederutviklingsprogram. Erica har lang erfaring med å jobbe opp mot team- og prosjektledere.

Kombinasjon av fysisk og digitalt

Kurset gir deg en blanding av fysiske samlinger og digitalt innhold. Før, mellom og etter samlingene jobber du med nettkurset Lederskolen, ser videoer på NITOs digitale læringsplattform, og jobber med annet støttemateriell og nyttige refleksjonsoppgaver. Du har tilgang til nettkurset et helt år.

Fokus på praktisk trening

Kombinasjonen med selvstudie i form av korte praktiske videoer sammen med refleksjonsoppgaver som går rett inn i din arbeidshverdag er gull. Det er også gull å reflektere og lære beste praksis fra andre kursdeltakere. Du får kompetanse gjennom trening og øving på de fysiske samlingene. Kurset er praktisk rettet og benytter 4MAT prosessmetode med fokus på trening.

Muligheten til praktiske trening er gull. Det er lett å ha teoretisk kunnskap om hvordan lede team- og prosjektmedarbeidere. Det erfaring viser er at prosjekt- og teamledere som får anledning til praktisk trening på kursene lettere bruker kunnskapen og kompetansen personlig i sin hverdagsledelse.

Kurset har begrenset med deltakerplasser, her gjelder det å reservere datoer og sende inn påmelding.

Nøkkelen som sikrer prosjektsuksess

Forskning og erfaringer viser at prosjektledere som prioriterer å bygge sterke relasjoner med teammedlemmene, oppnår bedre resultater og høyere prosjektsuksessrate. Dette understreker viktigheten av å investere i mellommenneskelige ferdigheter for å sikre suksess.

Grunnevoll sin påstand er at relasjonsledelse og mellommenneskelig kompetanse er nøkkelen som sikrer prosjektsuksess.

Hvorfor trenger du som team- og prosjektleder relasjonskompetanse?

Som prosjekt- og teamleder har du ansvar for å få det beste ut av både teamet og prosjektet. Produksjonsevnen hviler på flere strategiske innsatsfaktorer. Grunnevoll påpeker at menneskene i prosjektet eller i teamet er din viktigste innsatsfaktor. Svikter det her, blir produksjonen og leveranseevnen skadelidende.

Derfor trenger du, ifølge Grunnevoll, et sterkt engasjement for samarbeid. Et prosjektteam er sammensatt av ulike personligheter med variert erfaring og tilnærming. Din rolle som prosjekt- og teamleder er å samle laget slik at alle trekker i samme retning.

Grunnevoll gir deg fem viktige grunner til hvorfor du som prosjekt- og teamleder trenger kompetanse i relasjonsledelse.

1. Bedre teamarbeid

Se for deg at du er i stand til å samle teamet ditt slik en dirigent samler sitt orkester. Et team ledet av relasjonsorienterte ledere har større sannsynlighet for å skape et konstruktivt fellesskap og samarbeid, noe som gir grobunn for produktivitet og kreativitet. Relasjonsledelse handler om din vilje og evne til å bygge sterke og tillitsfulle forbindelser mellom teammedlemmene.

2. Effektiv kommunikasjon

Kommunikasjon er limet som holder et team sammen. Ved å utvikle dine kommunikasjonsevner, kan du unngå misforståelser, løse problemer raskere og opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Hvordan kan du forbedre din evne til å kommunisere tydelig og effektivt med teamet ditt?

3. Konflikthåndtering

Uenigheter og konflikter oppstår, og hvordan du håndterer dem utgjør forskjellen. Ved å utvise empati, lytte aktivt og være villig til å finne kompromisser, kan du transformere konfliktsituasjoner til muligheter for vekst og læring.

4. Motivasjon og ledelse

Relasjonsledelse omfatter evnen til å motivere og inspirere andre. Hvordan kan du bedre forstå behovene og forventningene til teamet ditt for å lede dem mot felles mål?

5. Tillit og respekt

Tillit er hjørnesteinen i ethvert vellykket samarbeid. Ved å vise respekt, empati og forståelse for dine teammedlemmer, kan du skape et trygt og positivt arbeidsmiljø hvor tillit trives.

Relasjonsledelse kort oppsummert

Relasjonsledelse handler om å bygge sterke og gjensidige, respektfulle relasjoner mellom deg som leder og teammedlemmene, og mellom teammedlemmer seg imellom. Dette inkluderer å ha evnen til å ta beslutninger også under press, være pålitelig i dine interaksjoner med teamet, vise empati, lytte aktivt, gi konstruktiv tilbakemelding, bygge tillit og støtte teamet gjennom utfordringer.

Erica Grunnevoll hevder videre at relasjonsledelse handler om å bygge broer, ikke vegger, mellom deg som leder og teammedlemmene dine. Det handler om å dyrke en kultur av åpenhet, tillit og gjensidig respekt som legger grunnlaget for suksess. Grunnevoll påpeker avslutningsvis at god relasjonsledelse er avgjørende for å skape et positivt arbeidsmiljø, fremme suksessfulle resultater i prosjektene og ikke minst for å skape psykologisk trygghet.

Vil du lære mer?

Vil du lære mer om hvordan du kan praktisere god relasjonsledelse, øke sjansene for prosjektsuksess og bli en mester i team-og prosjektlededelse?

Påmelding: NITO Relasjonsledelse