Frida Basma listebilde.jpgIngeniørmangelen i Norge er stor. NITO vet at mangelen på ingeniører kan bli enda større utover i 2030 dersom det ikke tas grep nå. Det tar tid å utdanne ingeniører og de grønne arbeidsplassene kommer på toppen av et stort udekket ingeniørbehov i andre næringer.

Hev din grønne kompetanse sammen med NITO

- Sammen med arbeidsgivere og NITO er det viktig å gripe de mulighetene som finnes for å løfte egen kompetanse for å sikre det grønne skiftet og en sunnere og renere planet, sier hun. 

NITO tilbyr flere kurs som er nyttig for at verden skal nå klimamålene. Kanskje finner du noe som passer for deg?

Bli en sirkulær endringsagent

NITO tilbyr nettkurs innen sirkulærøkonomi, som gir deg god grunnforståelse, teoretisk kunnskap og konkret informasjon om hva du kan gjøre for å igangsette innovative praktiske løsninger. Løsninger som både gir økt sirkularitet, kutt i klimagassutslipp og verdiskaping for egen virksomhet.

Les mer og meld deg på 

Vil du sertifisere deg som innkjøper med etterlengtet kompetanse i bærekraft?

Vet du hva som skal til for å sikre bærekraftige anskaffelser i egen organisasjon? En nasjonal sertifisering i SOA Bærekraft er en unik mulighet til å løfte din kompetanse. Hev din kompetanse sammen med NITO.

Les mer og meld deg på 

Vil du lære deg programmeringsspråket Python?

NITO tilbyr fagkurs i Python, et programmeringsspråk som ofte trekkes fram i forbindelse med bærekraftsproblematikken. Du kan bruke Python som et verktøy til bærekraftsanalyse eller utvikling av bærekraftige løsninger.

Les mer og meld deg på

Tid og penger til kompetanseheving

Tall fra NITOs medlemsundersøkelse i august 2023 viser at 49 prosent ikke har deltatt i noen form for kompetanseheving de siste tre årene. Dette bekymrer Basma, som peker på at årsaken er sammensatt:

  • Tid: Over halvparten svarer at de ikke har nok tid
  • Kurs: En av tre svarer at det ikke finnes egnede kurs eller programmer
  • Økonomi: Godt over 20 prosent svarer at arbeidsgiveren ikke gir økonomisk støtte til kompetanseheving
  • Kunnskap: 20 prosent svarer at de mangler kunnskap om relevante kurs og utdanninger

Nye problemstillinger trenger løsninger fra ingeniørene

- Norske ingeniører er en viktig aktør for å nå klimamålene innen 2030. Ingeniørene og teknologene må utvikle kunnskap for å løse nye problemstillinger, sier Basma.

- Dette løser vi ikke alene. Alle parter må jobbe sammen og trekke i samme retning for å klare det grønne skiftet.

- Vi vet at også FN-organet International Labour Organization har dette på dagsorden. De uttaler at kollektive avtaler og sosial dialog er vesentlig for å få til den nødvendige omstillingen for det som kalles just transition. 

- There is no jobs on a dead planet. 

Hun viser til at en stor del av selskapene innen olje og gass har etablert datterselskaper som jobber med lagring av CO2 eller fornybarenergi. Disse selskapene har ingeniører med kunnskap for å utvikle og teste ny teknologi.

Kjenner du til NITOs klimaveileder?

Ta en aktiv rolle for å foreslå miljøvennlige løsninger på arbeidsplassen, og bli med NITO med å sette klima og miljø på dagsorden. Ta i bruk NITOs klimaveileder, som gir deg tips til enkle grep for å gjøre arbeidsplassen din mer miljøvennlig.

NITOs klimaveileder