Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Bærekraftskolen (SOA Bærekraft)

Vil du sertifisere deg som innkjøper med etterlengtet kompetanse i bærekraft?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading* Påkrevd felt

Mange i innkjøps-Norge opplever at de ikke har den kompetansen som skal til for å sikre bærekraftige anskaffelser i egen organisasjon. En nasjonal sertifisering i SOA Bærekraft er en unik mulighet til å løfte din kompetanse. Sertifiseringsordningen tar for seg temaene:

  • Klima og miljø
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Sosialt ansvar og andre samfunnshensyn
Læringsutbytte

Kurset er utviklet med utgangspunkt i DFØ sin fagplan som danner utgangspunkt for kravene som ligger til grunn for seritifiseringsordningen SOA Bærekraft.

Du lærer hva en innkjøper skal kunne for å gjennomføre en anskaffelse som reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger, ivareta krav til lønns- og arbeidsvilkår, og ta sosialt ansvar gjennom å ivareta menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Sentrale tema

Nettkurset leveres i samarbeid med Inventura og bygger på fire moduler, samt tilgang til podkast og testeksamen:

Klima og miljø

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Mengder klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Et av FNs delmål mot målsettingen om å stoppe klimaendringene innen 2030 er å fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

Anskaffelsesloven § 5 første ledd viser til at offentlige oppdragsgivere skal rette sin anskaffelsespraksis mot å bidra til å «redusere skadelig miljøpåvirkning» og «fremme klimavennlige løsninger» der det er relevant. Til tross for at kravet gjelder for offentlige oppdragsgivere, er dette retningslinjer som også bør følges av private aktører.

Innkjøpere har en unik mulighet til å påvirke klima og miljø gjennom anskaffelser. Denne modulen har som formål å hjelpe innkjøpere til å gjøre mer bærekraftige innkjøp.

Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminaliteten blir stadig mer kompleks, og derfor også mer krevende å avdekke. Den omfatter mange ulike former for lovbrudd, og er ofte utført på en organisert måte. Det er derfor desto viktigere at offentlige og private oppdragsgivere har kompetansen og verktøyene til å begrense spillerommet til kriminelle aktører.

Hensikten med denne modulen er å gi leseren – gjennom en sammensatt og grundig fremstilling – kompetansen og verktøyene som trengs for å bli enda bedre oppdragsgiver.

Menneskerettigheter

Slavearbeid, barnearbeid, forbud mot faglig organisering og andre kritikkverdige arbeidsforhold er dessverre systematisk dokumentert i leverandørkjeder av FN-organisasjoner som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Dette gjelder spesielt ved høyrisikoprodukter.

Gjennom anskaffelser har innkjøpere en unik mulighet til å fremme respekt for menneskerettigheter, og redusere risiko for brudd på menneskerettigheter. Denne modulen har som formål å hjelpe innkjøpere til å gjøre mer bærekraftige innkjøp.

Andre samfunnshensyn

Denne modulen vil se på andre samfunnshensyn du som innkjøper må være bevisst på, særlig i forberedelsedelen av anskaffelsesprosessen.

Podkast

Du får også tilgang til to podkastepisoder med to av Inventura sine konsulenter hvor de diskuterer relevant tematikk og gir deg konkrete tips til hvordan dagens innkjøpere kan gjøre mer bærekraftige anskaffelser og hvordan du kan bruke klimaregnskap og klimabudsjett for å redusere klimautslipp.

Testeksamen

Når du har fullført kurset kommer en testeksamen basert på det du  har vært gjennom (inkludert spørsmål knyttet til offentlig innkjøp). Testeksamen består av 40 spørsmål tatt fra en spørsmålsbank, som dekker alt du har vært gjennom. Du kan ta testeksamen så mange ganger du vil, men spørsmålene som stilles vil rullere mellom flere spørsmål fra spørsmålsbanken.

Gjennomføringstid og praktisk informasjon

Estimert gjennomføringstid er ca. 15-20 timer. Du får tilgang innen to virkedager, har full tilgang til kurset i tolv måneder og kan ta kurset i ditt tempo. Inventura er faglig ansvarlig for kurset som består av videoer, tekst og oppgaver. Kursinnholdet møter kravene i DFØs fagplan for bærekraftige anskaffelser.

Når du har fullført kurset melder du deg selv opp til SOA Bærekraft sertifiseringstest hos norsktest.no. Sertifiseringstesten koster kr. 1765 og kommer i tillegg til kursavgiften.

Se full oversikt over NITOs innkjøpskurs

NITO tilbyr flere kurs og -pakker innen innkjøp:

Innkjøpsskolen: Dette kurset er for deg som har behov for grunnleggende innkjøpskompetanse og/eller ønsker å bli tryggere i din rolle som innkjøper, enten du jobber i privat næringsliv eller med offentlige anskaffelser.

Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis): Dette kurset er for deg som allerede kjenner godt til innkjøpsrutiner og – arbeid, men som ønsker å bli sertifisert i offentlige anskaffelser (SOA Basis).

Innkjøpsskolen + SOA Basis: Denne kurspakken er for deg som har behov for generell innkjøpskompetanse og samtidig ønsker en sertifisering innen offentlige anskaffelser.

Bærekraftsskolen (SOA Bærekraft): Dette kurset er for deg som jobber med innkjøp og ønsker å heve din kompetanse og bli sertifisert innen bærekraftige anskaffelser, enten du jobber i privat næringsliv eller med offentlige anskaffelser. 

Sertifiseringskurs i SOA Basis og SOA Bærekraft: Denne kurspakken gir deg innkjøpskompetansen du trenger for å sertifisere deg både i offentlige anskaffelser (SOA Basis) og som innkjøper med høy kompetanse innen bærekraft (SOA Bærekraft).

Innkjøpsskolen + Bærekraftskolen (SOA Bærekraft): Denne kurspakken er for deg som har behov for generell kompetanse i innkjøp, og som ønsker å bygge på med kompetanse innen bærekraftige anskaffelser.

Hos NITO får du kursbevis

Når du har fullført kurset får du tilsendt kursbevis som beskriver hva du har lært i kurset. Kursbeviset kan deles på LinkedIn hvis ønskelig. 

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Avbestillingsregler for nettkurs

Kostnadsfri avbestilling er mulig fram til tilgang er sendt til deltaker. Etter at tilgang er sendt må deltaker betale full avgift ved avbestilling. 

Har du innspill til kurs? Send en mail til

Kurs innen miljø, klima og bygg