NITO Livsforsikring til medlemspris

Den viktigste fordelen med en livsforsikring er at den hjelper dine etterlatte med å håndtere, betjene, minimere eller slette gjeld dersom du skulle falle fra.

Har du boliglån, partner eller ansvar for barn bør du ha en livsforsikring. 

Med en stor skattefri engangsutbetaling kan dine kjære beholde hjemmet sitt og unngå økonomiske problemer i en vanskelig situasjon.  

Hvordan velge forsikringssum på livsforsikring? 

Når du kjøper livsforsikring kan du fritt velge hvilken forsikringssum som skal utbetales.

Det smarteste er ofte å velge utbetalingssum ut ifra størrelse på gjelden din, da har dine nærmeste mulighet til å beholde bolig og andre eiendeler.

Med NITO Livsforsikring kan du forsikre deg fra over en million kroner (10G) til over fem millioner kroner (50G). Husk at størrelsen på forsikringssummen påvirker prisen på forsikringen. 

Når skal jeg kjøpe livsforsikring? Kjøp livsforsikring når du er ung   

Har du kjøpt din første bolig med en partner og kanskje fått barn? Da er du i en situasjon der du bør vurdere å ha en livsforsikring. En slik forsikring er den ekleste og rimeligste måten å sikre dine nærmeste en trygg og stabil økonomisk framtid hvis du selv skulle falle fra. 

Prisen på NITO Livsforsikring vil variere ut fra alder og din valgte forsikringssum. Eksempel:

 • Er du 25 år og velger en lav forsikringssum betaler du rundt 22 kroner per måned.
 • Er du 45 år og velger maksimum forsikringssum betaler du rundt 416 kroner per måned.

Det er en klar anbefaling å kjøpe livsforsikring når du er ung og frisk.

Prisen på en livsforsikring er overraskende lav når du er ung. NITO Livsforsikring er en god og rimelig investering for framtida. 

Kjøp livsforsikring når helsen er god - du trenger helseerklæring

Alle livsforsikringer tar utgangspunkt i helsen din når forsikringen kjøpes og krever en egenerklæring om helsen din. Dette gjelder enten du skal kjøpe ny livsforsikring eller når du ønsker å øke forsikringssummen på en du allerede har kjøpt.

Det er derfor smart å kjøpe livsforsikring mens helsa er god, så slipper du et eventuelt avslag og du sikrer dine nærmeste økonomisk trygghet i framtida. 

Må jeg ha livsforsikring?

Det er ikke alle som må ha livsforsikring. Har du null gjeld og ingen barn er kanskje ikke livsforsikring det første du skal prioritere. Du bør da heller legge pengene i en god uføreforsikring.

Hvem får utbetaling fra livsforsikringen min?

En livsforsikring er i utgangspunktet ikke en del av et arveoppgjør. Du kan selv bestemme hvem som skal ha utbetalingen fra en livsforsikring gjennom en særskilt begunstigelse dersom du ønsker det. 

Har du samboer med samme folkeregistrert adresse som deg, vil erstatningen fra NITO Livsforsikring automatisk gå til din samboer som her er likestilt med ektefeller i arverekkefølgen.

Har du for eksempel særkullsbarn eller andre nære du ønsker skal motta utbetaling, kan det spesifiseres hos forsikringsselskapet. 

Særkullsbarn og ny ektefelle/samboer

En livsforsikring kan være spesielt lurt dersom du har særkullsbarn, egne barn som ikke tilhører din nåværende partner. Ettersom særkullsbarn over 18 år når som helst kan be om å få arven utbetalt, vil livsforsikringen hjelpe partneren din med å utbetale arv uten å måtte selge boligen. Dette vil kunne hjelpe mot potensielle konflikter for de gjenlevende.

Mye å spare med NITO Livsforsikring

NITO Livsforsikring er spesielt framforhandlet for NITOs medlemmer. I motsetning til en privat livsforsikring får medlemmer en fastsatt pris som er mye lavere enn om du kjøper forsikringen som uorganisert. 

I privatmarkedet kan en livsforsikring koste fra 2000 kroner til over 12.000 kroner i året. Variasjonen er stor fordi forsikringen er individuelt priset ut ifra alder, risiko og forsikringssum.

NITO Livsforsikring er ikke individuelt priset på risiko og har derfor lavere priser, fra 240 kroner til 4500 kroner i året, ut ifra alder og forsikringssum.

Sjekk din NITO-pris på livsforsikring.

Medlemspris på livsforsikring også til ektefelle/samboer

NITO Livsforsikring er en medlemsforsikring som også kan kjøpes av din ektefelle/samboer. Det betyr at partneren din også kan nyte godt av NITO-fordelene, dette blir altså en ekstra bonus for hele familien. 

8 gode grunner til å kjøpe NITO Livsforsikring 

 1. Kjøpes til en fast lav medlemspris – ikke individuelt priset  
 2. Kan kjøpes til både medlem og ektefelle/samboer 
 3. Gir en skattefri engangsutbetaling uten inntektsskatt som sikrer familien økonomisk 
 4. Gir dine etterlatte mulighet til å håndtere eller slette gjeld
 5. Du bestemmer forsikringssummen – opp til over fem millioner kroner (50G)
 6. Du bestemmer hvem som skal få utbetalingen – ektefelle/samboer, barn eller andre 
 7. Samboer er likestilt med ektefeller når det gjelder erstatningsutbetalingen 
 8. Hjelpe særkullsbarn og ny samboer/ektefelle ved et arveoppgjør 
   
  Sjekk pris og kjøp NITO Livsforsikring på tryg.no

Personforsikringer: Derfor bør du ha uføreforsikring og livsforsikring

Hvorfor bør unge ha uføreforsikring