Mikal hode.jpgUføreforsikring og livsforsikring er de viktigste forsikringene i det som kalles personforsikringer. Disse sikrer økonomien din ved uforutsette hendelser som påvirker din livssituasjon negativt.

- Uføreforsikringen gir deg økonomisk bistand om du skulle bli arbeidsufør og livsforsikringen gir utbetaling til etterlatte om du skulle falle fra, forklarer Mikal K. Sunde (bildet). Han er en av Tryg Forsikrings mest erfarne forsikringsrådgivere. 

NITO-medlemmer har tilbud om personforsikringer som del av sine medlemsfordeler. Pris og vilkår er forhandlet på vegne av medlemmene, siden medlemsmassen er stor får du som NITO-medlem mye bedre vilkår og priser enn du ville fått som privatperson og ikke-medlem. Samboer/ektefelle av NITO-medlemmer kan også tegne NITO Livsforsikring. 

Les mer om NITO Personforsikring

Forsikringsrådgiver Sunde gir deg svarene du lurer på når det gjelder personforsikringer. 

Hva er en uføreforsikring og hvorfor jeg bør ha en?

En uføreforsikring hjelper deg dersom du av helsemessige årsaker blir ute av stand til å jobbe. Dette gjør at du taper inntekt og det er dette tapet en uføreforsikring skal hjelpe deg med å dekke opp.

En av de viktigste forsikringene du bør ha er en uføreforsikring. De fleste ingeniører tjener godt og står i fare for å miste mer enn 50 prosent av inntekten dersom de blir uføre. Maks ytelse fra NAV er kun 66 prosent av 6G.

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2024 kr 124.028.

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres 1. mai hvert år i takt med prisnivået og velstandsutviklingen.

Uføreforsikring er den forsikringen du absolutt ikke bør droppe, da konsekvensene er så store for økonomien og ofte også livskvaliteten din. 

Når har du størst behov for en uføreforsikring?

Her er det selvsagt individuelle forskjeller, men vi sier gjerne at behovet er størst når man er ung. Dette er fordi du da er tidlig i etableringsfasen med stort boliglån og familie, og har en mindre fleksibel økonomi. Konsekvensen ved å miste en vesentlig andel av inntekten sin er store og det kan kanskje gi utfordringer i å håndtere gjeld og andre utgifter.

Etter hvert som man blir eldre betaler man mer ned på gjeld, barna blir eldre og krever mindre av økonomien. Det blir større fleksibilitet i privatøkonomien og dermed noe mindre behov for hjelp gjennom en uføreforsikring.

I NITO Uføreforsikring starter nedtrappingen av erstatningsbeløpet ved fylte 47 år. Dette er et tidspunkt man tradisjonelt har et mindre behov på grunn av lavere gjeld. Du slipper å justere på forsikringssummen underveis, og du beholder en lav pris.

Ingeniører har ofte gode løsninger gjennom arbeidsgiver. Hvilke fordeler har NITO Uføreforsikring i forhold til den man kanskje har via jobben?

Det er to typer forsikring som går igjen via arbeidsgiver. Det ene er en uførepensjon gjennom bedriftens pensjonsavtale. Dette er en god løsning. Men ved utbetaling av denne ytelsen blir beløpet lagt på personinntekten til mottakeren, dermed må man skatte av den som vanlig lønn.

Fordelen med NITO sin uføreforsikring er at den er en såkalt kapitalforsikring. Kapitalforsikringer er skattefrie.

Den andre typen man gjerne kan ha via arbeidsgiver er en uførekapital, dette er arbeidsgivers uføreforsikring. Her er det vanligvis utbetaling to år etter første sykemeldingsdag. Som de fleste vet så reduseres ytelsene fra NAV til 66 prosent av lønn etter tolv måneder. Dermed må man gå et helt år på vesentlig redusert inntekt før man får en utbetaling fra arbeidsgivers uføreforsikring.

Det geniale med NITO sin uføreforsikring er at den gir deg en prosent av forsikringssummen (uavhengig av uføregrad) hver måned fra måned 13. Dermed hjelper den deg fra øyeblikket inntekten faktisk reduseres. Ved varig uførhet vil resterende av forsikringssummen utbetales i sin helhet.

Hva er de spesifikke fordelene ved å ha en NITO uføreforsikring vs. privat eller via jobben?

NITO Uføreforsikring er rimelig sammenlignet med å kjøpe som privatperson/ikke-medlem. Private uføreforsikringer koster ganske mye og det gjør at mange unge i etableringsfasen gjerne kjøper en lavere dekning enn de burde, de tenker at noe dekning selvsagt er bedre enn ingen dekning. 

Når økonomien blir noe bedre og de ønsker å øke forsikringssummen risikerer de å få reservasjoner eller avslag fra forsikringsselskapet da man har med seg mer helsehistorikk etter hvert som årene går. Denne problematikken slipper du som NITO-medlem, da uføreforsikringen er så rimelig at de fleste kan kjøpe den dekningen de ønsker. 

NITO Uføreforsikring gir skattefri utbetaling etter den 13. måneden. Har du forsikring som privatperson/ikke-medlem beskattes uførepensjoner som lønn på 20 prosent av utbetaling og uførepensjon gjennom arbeidsgiver beskattes fullt ut.

Les mer om NITO Uføreforsikring til medlemspris

Når bør man tenke på å kjøpe en livsforsikring?

På samme måte som på uføreforsikringen er livsforsikring en spesielt viktig forsikring dersom du har tatt opp boliglån og har familie som er avhengig av inntekten din for at ting skal gå rundt. Er du singel og leier bolig er det ikke nødvendig med livsforsikring akkurat i denne livsfasen.

Hva er fordelene med å ha en livsforsikring?

Fordelene med en livsforsikring er at den kan sette den gjenlevende parten i et parforhold i stand til å håndtere eller slette gjeld. På den måten kan vedkommende beholde hjemmet sitt og unngå å måtte selge. Dersom man mister ektefellen eller samboeren sin, så er det en vanskelig nok situasjon i seg selv. Da er det greit å slippe salg av hus eller leilighet fordi man ikke greier å betjene gjelden.

Ektefelle, samboer, dine barn og mine barn – livsforsikring og arv – hva er viktig å tenke på? 

Samboere har begrensede rettigheter til arv. Ønsker man å sikre hverandre (begunstige) gjennom utbetaling fra forsikringen, må dere kontakte forsikringsselskapet og navngi de som skal ha utbetaling på livsforsikringen. 

I NITO Livsforsikring er det en standard begunstigelse til samboer. Dette gjør at du ikke trenger å endre på forsikringen om du bytter samboer. Har du har hatt en samboer i to år, eller man får barn sammen før det er gått to år, så er ny samboer begunstiget i forsikringsavtalen. Man risikerer da ikke at tidligere samboer står som begunstiget på livsforsikringen din. Definisjonen på samboer i dette tilfellet er felles adresse i folkeregisteret og at man lever i et ekteskapelig forhold.

Med tanke på arv, så er det viktig å tenke gjennom hvem som har krav på arv etter avdøde. Ektefeller har anledning til å utsette oppgjør av arv til man selv dør. Dette kaller vi å sitte i uskiftet bo. Dersom man gifter seg på nytt eller får barn, så må man foreta arveoppgjøret (gjennomføre et skifte).

Samboere har begrenset arverett i Norge og kan kun sitte i uskiftet bo overfor egne barn, med gjenstander som var eid og brukt felles med avdøde. Hvis man ikke har barn sammen, så må arven gjøres opp.

Er særkullsbarn omfattet av livsforsikringen? 

Det er viktig at man tar hensyn til at den som blir sittende igjen har midler til å betale ut arven til ditt særkullsbarn, samtidig som et boliglån skal betjenes med én inntekt mindre. Dersom du er gift kan du sitte i uskiftet bo, men ikke overfor den avdødes særkullsbarn. Dersom særkullsbarnet er over 18 år kan vedkommende akseptere at stemor/-far sitter i uskifte, men da kan særkullsbarnet når som helst be om å få arven utbetalt.

Kan jeg bestemme hvem som får utbetalingen fra livsforsikringen?

En livsforsikring er i utgangspunktet ikke en del av et arveoppgjør. Man kan selv bestemme hvem som skal ha utbetalingen fra en livsforsikring. Det kan være mange grunner til at det ikke er samboer/ektefelle, eller etterlatte som skal ha utbetalingen. Dersom man ønsker å disponere denne utbetalingen annerledes, så kan man altså fritt gjøre dette gjennom en særskilt begunstigelse for eksempel en hyggelig nabo, om man skulle ønske det. Dette bestemmer du faktisk helt selv.

Les mer om NITO Livsforsikring til medlemspris

Snakk med oss om personforsikring

Vi hjelper deg å finne den løsningen som passer deg og din familie.

Jeg ønsker å bli kontaktet