For unge og nyutdannede er det en selvfølge å forsikre eiendelene sine, men de færreste forsikrer sin framtidige inntekt. Skulle du bli arbeidsufør kan du ende opp med en betydelig lavere inntekt enn det du har sett for deg. Uføreforsikring er derfor nyttig selv om du er singel og barnløs.

Å kjøpe uføreforsikring som ung koster ikke all verdens og NITO-medlemmer har nesten uslåelige fordeler på personforsikring.

Sikrer deg økonomisk

NAV utbetaler inntil 66 prosent av lønnen, men maksbeløpet du kan få er på 469.735 kroner (pr. 1. mai 2023). For ingeniører kan dette bety et drastisk inntektstap, det er derfor viktig å tenke på sikkerheten en uføreforsikring kan gi deg.

Få tenker på at helsen kan svikte

Andelen unge uføre mellom 25-34 år har økt jevnt de siste årene. De tre vanligste årsakene til uførhet blant unge er psykiske lidelser, muskel- og skjelettsykdommer, samt sykdom i nerve- eller sirkulasjonssystemet. Uhell og ulykker kan også skje og føre til at man blir delvis eller helt arbeidsufør.

Tabell: Uføretrygdede 25-34 år i prosent av befolkningen (kilde: Statistisk sentralbyrå).

For å unngå å komme i trange økonomiske kår tidlig i livet, kan det være en god investering å ha uføreforsikring allerede i ung alder. 

NITO Uføreforsikring

Som NITO-medlem får du veldig gode priser på medlemsforsikringene NITO Uføreforsikring og livsforsikring. Da er du ivaretatt økonomisk dersom du blir ufør.

Dette kan kanskje være den beste investeringen du gjør dersom du vil opprettholde den samme økonomiske levestandarden også om det utenkelige skulle skje.

Må du slutte å jobbe på grunn av sykdom eller skade får du mest sannsynlig motta uføretrygd fra NAV, men den kan utgjøre langt mindre enn den lønnen du har som yrkesaktiv.

Kort oppsummert:

  • Unge NITO-medlemmer har spesialpris på NITO Uføreforsikring
  • Uføreforsikring sikrer deg økonomisk dersom du skulle falle ut av arbeidslivet på grunn av sykdom eller ulykke.
  • Uføreforsikring gir blant annet månedlige forskuddsutbetalinger hvis du blir arbeidsufør. Dette kommer i tillegg til ytelser fra NAV. Den utbetaler også en engangssum dersom du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør.
  • Å kjøpe uføreforsikring som ung koster faktisk ganske lite i måneden og kan være en god investering.

Priseksempler for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

Alder Medlem pris per måned
25 år 80 kr
30 år 122 kr
35 år 151 kr
40 år 295 kr
45 år 535 kr

Sjekk pris på NITO Uføreforsikring