Sjekk pris og kjøp NITO Bilforsikring hos Tryg

Startbonus på 70 prosent gjelder uansett alder og er spesielt bra for unge sjåfører som ikke har opparbeidet bonus fra før.

Har du allerede NITO Bilforsikring i Tryg med lavere bonus enn 70 prosent vil du automatisk oppgraderes til 70 prosent bonus. Dette gjelder også hvis du flytter fra et annet selskap.  

Hva er startbonus?

Bonus er en belønning for at du kjører uten skade og som påvirker forsikringssummen. Jo høyere bonus du har, jo lavere pris får du på bilforsikringen.

70 prosent er gull å få ved kjøp av din første bil. Hva er en vanlig startbonus? En vanlig startbonus ligger på mellom 40-50 prosent. NITO-medlemmer får en veldig god start på sin bileierkarriere med en høy startbonus og dermed en rimeligere pris.

Bonusnivået påvirker prisen din 

En høy bonus vil gi betydelig lavere pris på forsikringen din. Du kan spare 50 prosent på pris dersom du går fra en startbonus på 40 prosent til 70 prosent (ansvar og kasko). 

Har du 70 prosent bonus vil ett bonustap etter skade (10 prosent) utgjøre betydelig mindre pristillegg enn for kunder med lavere bonus. I tillegg går det kun ett år før du er tilbake på 70 prosent igjen. 

Hvordan gå opp i bonus? Automatisk oppgradering til 70 prosent

Har du NITO Bilforsikring i dag vil du automatisk oppgraderes til 70 prosent. Du trenger ikke ta kontakt med Tryg for å få oppgraderingen. Noen har allerede blitt oppgradert ved fornyelsen i januar. Har du ikke fått oppgradert bonusen din vil dette skje innen kort tid.  

Har du høyere enn 70 prosent bonus i dag, vil bonusen din stå der den er. Du får også samme høye prosent hvis du har flere biler du skal forsikre. 

Flytte bilforsikringen fra annet forsikringsselskap

Har du lavere bonus i et annet forsikringsselskap vil du som NITO-medlem oppgraderes til 70 prosent bonus ved kjøp av NITO Bilforsikring hos Tryg.

Unntak for oppgradering av bonus

Har du negativ bonus (malus) eller har hatt mer enn to skader med bonustap det siste året får du ikke oppgradert bonusen. Dette gjelder enten du flytter fra annet selskap eller allerede er kunde i Tryg. NITO Bilforsikring har flere medlemsfordeler så det er kanskje verdt å sjekke fordelene på bilforsikring. 

Parkeringsskade - ubegrenset forsikringssum

Nytt på NITO Bilforsikring Ekstra er at du nå har ubegrenset forsikringssum ved parkeringsskade, dette gjelder uansett alder på sjåfør. Ved parkeringsskade får du ingen bonustap når bilen er under seks år. 

Uflaksskade på interiør – ingen bonustap og lavere egenandel 

En annen fordel på NITO Bilforsikring og NITO Bilforsikring Ekstra er at du slipper bonustap ved plutselige og uforutsette skader på interiør og får samtidig en lavere egenandel. Dette inkluderer også skade på skjermer og infotainmentsystem. Da nyere biler har flere og større skjermer og infotainmentsystemer, er en lav egenandel (2000 kroner) og ingen bonustap, kjekt å ha.  

Les mer om NITO Bilforsikring hos Tryg