- Mange opplever at de settes ut av spill på jobben og skolen på grunn av pollen. De blir slitne, plages av kløe i øynene og rennende nese. En del opplever nedstemthet, og synes dagene er tunge, sier Janicke Skatvold, HR-rådgiver i NITO.

Nær 300.000 nordmenn melder om sykefravær fra jobb eller utdanning i pollensesongen.

Det er en undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.no som viser dette.

Så mange som 11 prosent av de spurte melder om opptil 20 sykedager i året grunnet pollenallergi.

Få resept mot pollenallergi gjennom Tryg Legehjelp

NITO-medlemmer kan enkelt få resept mot pollenallergi gjennom medlemsfordelen Tryg Legehjelp. Etter en telefonsamtale går du til nærmeste apotek og tar ut medisinen du trenger. 

Tryg Legehjelp app avlangt.jpg

Tryg Legehjelp for alle NITO-medlemmer

NITO-medlemmer får hjelp av sykepleier og lege over telefon eller video, hver dag hele året, hvis du plutselig skulle trenge det. Tjenesten er kostnadsfri.

Nyhet! Nå finner du også Tryg Legehjelp som app i App Store og Google Play

 • Få råd og veiledning av helsepersonell, samt resepter og henvisning til spesialist når det ikke stilles krav til fysisk konsultasjon.
 • Spar tid og penger ved unødige legebesøk
 • Gjelder for hele familien
 • Er du i utlandet kan Tryg Legehjelp gi deg medisinsk rådgivning og tips om hva du bør gjøre i situasjonen som har oppstått

Aktiver Tryg Legehjelp på tryg.no

Merk at Tryg Legehjelp kun gir resepter og henvisning til spesialist når dette er medisinsk riktig.

Ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifiserte sykepleiere.

Dialog med arbeidsgiver

- Det er viktig at du har dialog med din arbeidsgiver hvis du har helseplager i pollensesongen. Så langt det er mulig, skal arbeidsgiver tilrettelegge slik at du kan utføre ditt daglige arbeid selv om du er allergisk.

Enkle former for tilrettelegging er økt renhold i lokalene i pollensesongen og mulighet for hjemmekontor enkelte dager dersom det er mulig.

- Jobber du utendørs, vil det være en fordel å få mulighet til å arbeide inne på dager med stor spredning, sier Skatvold.

Janicke Skatvold profilbilde.jpg
Janicke Skatvold, HR-rådgiver i NITO.

Utvidede rettigheter for studenter

Som student kan du ha rett til utvidet eksamenstid hvis du har store plager i pollensesongen og den er sammenfallende med eksamen.

Sjekk hvilke regler som gjelder på ditt studiested. Du må søke for hver eksamen og ha en fersk legeattest som dokumenterer at du har nedsatt almenntilstand knyttet til pollen.

12 tips mot pollen

LHL Astma og allergi har gode tips til hvordan du selv kan minske plagene i pollensesongen:

 1. Start med allergitabletter (antihistaminer) og forebyggende nesespray helst en uke før forventet spredning.

 2. Øyedråper benytter du først når symptomene oppstår. Ofte er det plager fra øynene som kommer først og som gir beskjed om at sesongen er i gang lokalt.

 3. Ta allergimedisinene regelmessig og hver dag, også på dager med lite eller ingen symptomer i den aktuelle pollensesongen. Dette er viktig for at du skal få mest mulig hjelp av medisinene.

 4. Dekk til håret og bruk briller for å beskytte deg. Det reduserer plagene.

 5. Unngå fysisk aktivitet utendørs på dager med stor spredning. Hvis du sykler eller går til jobb eller skole kan du for eksempel bruke en maske som dekker nese og munn.

 6. God solavskjerming, både hjemme, på jobb og skole er smart. Det reduserer temperaturen og behovet for lufting. Lufting bør helst skje etter solnedgang.

 7. Unngå å tørke tøy utendørs i pollensesongen.

 8. Ta gjerne en ekstra rengjøringsrunde i pollensesongen.

 9. Skyll håret, ta eventuelt en dusj og skift klær etter at du har vært i aktivitet utendørs.

 10. Pollen fester seg i pelsen til hunder, katter og andre kjæledyr. Sørg for at de blir børstet eller skylt når de har vært ute.

 11. Skift gjerne putetrekk hver dag.

 12. Planlegg dagen, vær ute tidlig på morgenen, når det regner eller like etter. Da er det mindre pollen i lufta.

Kilde: LHLs hjemmesider

Hjelp, jeg har pollenallergi – hvordan få rask resept på allergimedisin?

Se alle NITOs medlemsfordeler