Priseksempel: Er du 32 år vil NITO Uføreforsikring Ekstra (20G) koste 2.935 kroner i året. Et ikke-medlem vil betale nesten dobbelt så mye.

Sjekk pris på NITO Uføreforsikring Ekstra

Beskytt deg mot store inntektstap

Dersom du ikke kan jobbe er det ikke sikkert NAV kan gi deg den økonomiske tryggheten du trenger. Tjener du rundt 700.000 kroner, vil inntekten din gå ned med rundt 50 prosent. Tjener du mer blir inntektstapet større.

Tre grunner til å ha uføreforsikring

  1. Sikrer inntekten din dersom du blir arbeidsufør
  2. Tar vare på din og familiens økonomiske framtid
  3. En bekymring mindre i en vanskelig tid

Tre grunner til å ha NITO Uføreforsikring Ekstra

  1. En av Norges beste og billigste uføreforsikringer for deg som NITO-medlem
  2. Månedlig utbetaling etter 12 måneders sykemelding/arbeidsuførhet
  3. Engangs utbetalinger allerede fra 50 % arbeidsuførhet

Sjekk pris på NITO Uføreforsikring Ekstra