- Som NITO-medlem tilbyr vi opptil én gratis time med innledende konsultasjon der hensikten er å undersøke om den som ringer faktisk har en sak, samt vurdere eventuelle rettslige tiltak. Vi sjekker også om vi får løst saken der og da, forteller Sven Ivar Sanstøl som er partner i Eckhoff, Fosmark & Co. 

Han forteller at de aller fleste sakene blir avsluttet i førstegangskonsultasjonen som gjerne foregår over telefon, og da forblir helt kostnadsfri.

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

  •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken.
  • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
  • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Postadresse: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, Postboks 2624 Solli, 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

Som NITO-medlem får du gratis juridisk bistand om lønn og arbeidsvilkår av NITO-advokatene. 

Prioriterer NITO-medlemmer

- Dersom vi ikke klarer å løse saken i den første timen og klienten ønsker å forfølge det videre, så får NITO-medlemmer rabatterte timespriser med minimum 20 prosent avslag, per i dag kr. 1600 eks. mva. for advokatfullmektig og kr. 2080 eks. mva. for advokat, opplyser Sanstøl.  

NITO-medlemmer har høyeste prioritet i Eckhoff, Fosmark & Co, og man er garantert svar på spørsmål innen 24 timer.

Videre forteller Sanstøl at alle deres advokater er sterkt kompetente jurister.  

– Flere av oss har møterett for Høyesterett, og kan dermed føre saker i Høyesterett. Alle advokatene våre har kompetanse på ulike felter, herunder arverett, familierett, fast eiendom, nabotvister og husleie. Alle har jobbet med emnene de bistår medlemmene over flere år, understreker han. 

Det lønner seg å være organisert 

Avtalen NITO har med Eckhoff, Fosmark & Co. er en helt unik særfordel. Senioradvokat Jannicke Knudsen kan fortelle at det er en jevn strøm av NITO-medlemmer som kontakter dem for juridisk bistand, og at mye kan løses i løpet av førstehjelpen. 

- Vi får nok rundt 150 henvendelser fra NITO-medlemmer i kvartalet, opplyser hun.  

Grunnen til behov for advokathjelp kan være så mangt. 

- Vi får en god del saker som omhandler reklamasjoner på kjøp av en viss størrelse som bolig, bil og båt. Vi får også mange spørsmål rundt leieforhold, forteller senioradvokaten.  

- I tillegg får vi inn mye rundt arvetvister og arveplanlegging, skifte av dødsbo, økonomisk oppgjør ved brudd mellom gifte eller samboere, samt barnefordeling.  

Hun legger til at mange er føre-var og tar tidlig kontakt med advokatfirmaet. 

- Ganske mange kontakter oss fordi de lurer på om de skal gifte seg eller skille seg, så da får de litt råd og veiledning av oss. Da kan de få opplysninger om sin egen situasjon, og etter å ha tenkt seg om får de hjelp til å skrive testamentet, ektepakt og finne andre gode løsninger med skreddersøm etter deres situasjon, sier hun.   

Ville spare på advokathonorar – endte i Høyesterett 

Knudsen forteller at mange tenker de skal spare noen tusenlapper på advokathonorarer, men risikerer å ende opp med saksomkostninger på flere hundre tusen kroner.  

- Advokat Sanstøl hadde en sak som vi overtok i Høyesterett, der ektefellene hadde forsøkt å lage ektepakt selv for å spare noen tusenlapper i advokatutgifter. Klienten hadde tapt saken i tingretten og lagmannsretten, men vant til slutt i Høyesterett. Selv om det gikk bra så var det en lang og påkrevende prosess for klienten å gå gjennom, avslutter hun.