Knut Aarbakke ute listebilde .jpg

- Avklar dine lønnsforventninger i en årlig lønnssamtale med arbeidsgiveren din. Det kan hjelpe deg å påvirke lønnsutviklingen, sier Aarbakke.

- Be om lønnssamtale én gang i året, hvis arbeidsgiveren din ikke tar initiativ selv. Har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen din kan du minne hen om det, sånn at det blir tatt opp med ledelsen. 

Verdifullt for begge parter

- En del kvier seg for lønnssamtalen, fordi de synes det er vanskelig å snakke om egen lønn. Da er det viktig å huske på at dette er en rettighet NITO og andre fagforeninger har framforhandlet i tariffavtalene.

- Husk at arbeidsgiverne har vært enige i verdien av å gjennomføre lønnssamtaler, og at mange ledere har mange slike samtaler i løpet av et år. Det er altså helt normalt, og helt ufarlig.

Slik forbereder du deg til lønnssamtalen

Aarbakke råder deg til å tenke over hva du tror kompetansen, innsatsen og resultatene dine er verdt og til å skrive det ned.

- Undersøk hva markedsverdien din er, sier han. - Hvordan ligger du an i forhold til kolleger eller andre i din bransje? Er du ingeniør eller teknolog er NITOs lønnskalkulator et godt verktøy for å finne ut om du ligger på et riktig lønnsnivå.

Tips til argumenter 

 • Hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn?
 • Hva slags egenskaper er det arbeidsgiver setter pris på?
 • Hvilken kompetanse har du som er viktig for arbeidsgiver?
 • Hva er dine tre beste prestasjoner siste år?
 • Hvilke mål ble satt i din forrige utviklingssamtale, og hvordan tok du tak i dem? Har du nådd målene? Skriv ned prestasjoner og positive tilbakemeldinger fra det siste året. Dette gir deg helt konkrete argumenter.
 • Har du tilegnet deg ny kompetanse?
 • Har du tatt på deg mer ansvar?
 • Har du nye arbeidsoppgaver?
 • Samarbeider du godt med andre og bidrar til et godt miljø? Kom gjerne med eksempler, ikke bare “jeg er flink til å samarbeide”.
 • Hvordan bidrar du i forvaltningen av verdiene i virksomheten?

Selve samtalen

 • Ta med deg notatene dine, sett av en halvtime til en time til samtalen.
 • Vær tydelig på egne forventninger, hvor stort lønnstillegg du mener du bør ha og hvorfor, samtidig som du sørger for å ha en konstruktiv tone i møtet. Husk at du skal hjelpe din leder i å argumentere for at du fortjener høyere lønn.
 • Vær forberedt på kritiske spørsmål og andre tilbakemeldinger. Spør hvis du ikke forstår hva lederen din mener.
 • Oppsummer gjerne diskusjonen i et referat som både du og lederen din undertegner.

Aarbakke understreker at en lønnssamtale ikke er en lønnsforhandling, men en forventningsavklaring der du og din leder tar en prat om lønnsnivået ditt og hva dere begge tenker om det. Samtalen kan bidra til større åpenhet og gir et bedre utgangspunkt for lønnsforhandling.

Les også: Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)