Anne-Kathrine-Fokk 01.jpg
- Vi i NITO ser ofte at arbeidsgiver uriktig karakteriserer en stilling som særlig uavhengig eller ledende for å unngå å betale for arbeid utover normal arbeidstid, sier NITO-advokat Anne Kathrine Fokk.

Stadig flere arbeidstakere går glipp av overtidsbetaling, selv om de har krav på det. Overtid skal i utgangspunktet lønnes, men arbeidsmiljøloven åpner for unntak for ansatte i ledende stillinger og i særlig uavhengige stillinger.

NITOs advokater ser en økende tendens til at arbeidsgivere uriktig karakteriserer en stilling som særlig uavhengig eller ledende for å unngå ekstra lønnsutbetalinger som den ansatte har krav på i henhold til arbeidsmiljøloven.

En prosjektingeniør som er NITO-medlem og som ønsker å være anonym forteller:

- Da arbeidsgiveren min meldte behov for overtid gjaldt det ikke bare en time eller to. Det kunne være tre og fire kvelder på rad, i tillegg til helger og nattarbeid. Da jeg spurte om overtidsbetaling ble jeg fortalt at alle de ekstra timene jeg hadde jobbet var kompensert i årlig bonus. 

Han hadde en særlig uavhengig stilling i arbeidsavtalen og jobbet innen systemer for vann og avløp. Arbeidsgiver mente at det var behovet i prosjektet som styrte arbeidstiden og at all overtid allerede var inkludert i hans arbeidsstilling.

Ba NITO om hjelp

Etter å ha jobbet overtid i flere år til en verdi av over 200.000 kroner, fikk han permitteringsvarsel med begrunnelse om at situasjonen i firmaet var dårlig. Dette relaterte seg til koronapandemien.

- Da bestemte jeg meg for å be NITO om hjelp, fordi jeg ikke hadde fått betalt for den tiden jeg faktisk hadde jobbet, og heller ikke fikk overtidsbetaling, forteller han.

NITO-advokat Anne Kathrine Fokk fikk saken og fant flere problematiske forhold:

- Det var åpenbart at stillingen ikke var særlig uavhengig. Medlemmet vårt hadde ikke anledning til å delegere oppgaver til andre, hadde ikke økonomiansvar og arbeidstiden ble styrt av milepælene i prosjektet. Han hadde derfor rett til å få utbetalt overtidstimene sine, forklarer Fokk.

Kjennetegn ved særlig uavhengig stiling

  • Den ansatte har gjerne en overordnet og ansvarsfull stilling i virksomheten med åpenbar grad av selvstendighet
  • Arbeidstakeren styrer i stor grad selv egen arbeidstid og har anledning til å påvirke frister og ytre omstendigheter for arbeidet
  • Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle for å vurdere om stillingen er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
  • Ansatte som jobber fasttid og får delegert arbeidsoppgavene sine fra leder, kan ikke nevnes som ansatte med særlig uavhengig stilling

- Vi i NITO ser ofte at arbeidsgiver uriktig karakteriserer en stilling som særlig uavhengig eller ledende for å unngå å betale for arbeid utover normal arbeidstid. Uten detaljert beskrivelse av stillingen kan det lede til at noen selskaper vil prøve å bruke denne type stilling til sin fordel, advarer Fokk.

Kom til enighet og fikk betaling

På vegne av medlemmet fremmet NITO overtidskrav og gjennom forhandlinger kom partene til enighet om utbetaling av halvparten av timene. Det utgjorde rett i underkant av 120.000 kroner.

- Ingen skal jobbe gratis, uansett stilling, bransje eller jobbtittel. Det er urettferdig, sier prosjektingeniøren og kommer med en oppfordring:

- Jeg vil anbefale alle arbeidstakere å fagorganisere seg. Er du teknolog eller ingeniør bør du velge NITO. 

- I NITO får du tilgang på en rekke fordeler, inkludert svært dyktige advokater. Ikke vent med å be om hjelp, med tiden blir det vanskeligere å avklare situasjonen. Involver fagorganisasjonen din hvis du er i en situasjon der arbeidsgiver ikke følger arbeidsmiljøloven og uenigheter ikke kan løses med dialog.