lønnsøkning uten logo.jpg
Geir Olav Bye og Tore Solberg jobber på sykehuset i Vestfold. Der sørger de for at pasientene får behandlingshjelpemidler med seg hjem. De står for service, vedlikehold, opplæring og oppfølging. Tillitsvalgt Jim Hansen i midten. 

- At det å organisere seg skulle ha så store utslag på lønna var ikke i mine tanker, sier Bye.

Han gikk opp 120.000 kroner i lønn kort tid etter at han meldte seg inn i NITO.

Med på laget ble også kollegaen Tore Solberg, som fikk et påslag på rundt 100.000 kroner på årslønna.

- Jeg har jobbet på sykehuset i Vestfold i nesten ti år. Jeg hadde aldri tenkt på å organisere meg og antok at jeg har fått den lønna jeg har fortjent, forteller Solberg.

Men så enkelt var det ikke.

Jim Hansen som er tillitsvalgt på arbeidsplassen maste på at Geir Olav og Tore måtte organisere seg, og det ble de med på. Kort tid etter kom resultatene i kroner og øre.

Tillitsvalgt forhandlet fram lønnsøkningen

- Det er Jim som har tatt initiativ og stått på for oss. Han er en utrolig ryddig fyr å forholde seg til og som har vært ekstremt flink. Han ville harmonere systemet sånn at lønnsforskjellene ikke skulle være store, forteller Bye.

-  Jim fant ut at jeg står på feil lønnstrinn med feil ansiennitet, forteller Bye.

- Det er godt å føle at jobben man gjør blir verdsatt. Penger er ikke alt, men det gjør noe med den totale motivasjonen når alt blir dyrere. Du ofrer litt for å prøve å gjøre en forskjell i helsevesenet, sier Bye.

- Ja, en slik lønnsøkningen gjør noe med motivasjonen, samtykker Solberg. 

- Jeg synes ikke det er veldig behagelig å diskutere lønn bare for meg selv, derfor er det veldig fint å ha en tillitsvalgt, en som går foran og gjør at det blir mer likt for alle, på like vilkår, sier Solberg.

De to NITO-medlemmene understreker at lønnsnivået må opp på et visst nivå, for at det offentlige helsevesenet skal kunne tiltrekke seg folk med riktig kunnskap og kompetanse, med stå på vilje.

- Ellers velger heller folk å jobbe i det private, understreker Bye. 

Sterkere sammen

Hele den medisinsk tekniske avdelingen på Vestfold sykehus er organisert i NITO og står samlet.

- Jim har gått målrettet inn for å få med seg alle. Det er enklere å få gjennomslag hos ledelsen når man står samlet, sier Bye.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt tatt så godt vare på i NITO-fellesskapet. Det gir trygghet å ha en tillitsvalgt som ikke er redd for å gå i dialog med lederne og stå på krava, sier Solberg.