NITOs lønnsstatistikk for 2020 viser at 30 prosent av medlemmer i privat sektor ikke får betalt overtid. Grunnen til at dette skjer, er at de unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dermed trenger ikke arbeidsgiveren å betale dem for overtid. Problemet er at de unntas til tross for svært strenge regler for slike unntak.

– Kravene er strenge. Loven åpner for unntak kun for to grupper, nemlig ansatte i ledende stillinger og ansatte i såkalte "særlig uavhengige stillinger", sier Kirsten Rydne, advokat i NITO.


Arbeidsgiverne i privat sektor legger dermed til grunn at tre av ti NITO-medlemmer enten har ledende stillinger eller særlig uavhengige stillinger. Dette er altfor høyt, mener Kirsten Rydne.

– Privat sektor utmerker seg i negativ forstand. Når tallene viser at 30 prosent går glipp av overtidsbetaling er det ikke snakk om at den andelen er riktig - så mange er bare ikke i en stilling som kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, sier hun.

I underkant av 40 prosent av NITOs medlemmer i privat sektor har lederstilling med fag- og/eller personalansvar, men dette kvalifiserer ikke automatisk til unntak for arbeidstidsbestemmelsene, påpeker Rydne.

– En lederstilling skal være på et høyere, overordnet nivå, for at dette unntaket skal gjelde, presiserer hun.

Nyutdannede skal sjeldent unntas

NITOs lønnsstatistikk viser også at 25 % av nyutdannede ingeniører i privat sektor ikke får betalt for overtidsjobbing. Denne andelen burde vært null, mener NITOs advokat, og peker på at nyutdannede i ytterst få tilfeller vil tilfredsstille kravene til unntak, siden de neppe vil være i de to gruppene loven nevner.

Få nyutdannede går rett inn i lederjobber eller stillinger som er særlig uavhengige i lovens forstand.


– Det er usannsynlig at nyutdannede går rett til lederstillinger eller får særlig uavhengige stillinger. Derfor bør andelen uten overtidsbetaling blant nyutdannede være nær null. Når en av fire ikke får overtidsbetaling er noe galt.

Kan omgjøres

- Bør nyutdannede ta opp problemstillingen med arbeidsgiveren?


– Jeg vil nok ikke råde nyutdannede til å ta dette opp direkte, for eksempel i et jobbintervju. Det innebærer at de krever at arbeidsgiveren må endre en innarbeidet praksis og det ønsker arbeidsgiveren selvsagt ikke å gjøre, sier Rydne.


I en slik situasjon kan dette føre til at søkeren ikke får jobben eller får fortsette etter at prøvetida er over. Å signere på en kontrakt uten rett til overtid betyr likevel ikke at man frasier seg overtidsbetaling "for alltid" - altså i hele perioden man er ansatt i den aktuelle virksomheten.


– Et viktig poeng er at hvis du signerer på at du unntas fra bestemmelsene, så er det ikke nødvendigvis bindende. Dersom man senere kan påvise at unntaket er ulovlig, er denne delen av avtalen ugyldig, sier NITO-advokaten.

Til retten

NITO jobber med problematikken, og har ved flere anledninger tatt saker knyttet til unntak fra arbeidstidsbestemmelsene til rettssystemet.

– Det har vært oppmerksomhet rundt dette lenge. NITO har kjørt flere rettssaker der det er slått fast at praksisen ikke er i samsvar med loven, og Arbeidstilsynet har gjennomført flere kampanjer. Begge unntakene tolkes for vidt og mange vet at det gjøres - at det tolkes for vidt - men andelen som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene er likevel ikke nevneverdig endret, sier advokaten.

Hun viser til et mye benyttet argument fra arbeidsgiversiden, nemlig manglende muligheter til å få til fleksible løsninger med dagens lovverk.

– Arbeidsgiverne sier ofte at arbeidstidsbestemmelsene gir for liten fleksibilitet, men sannheten er at dagens lovverk gir dem anledning til å gjøre avtaler som dekker ethvert behov - det er veldig vide rammer for avtaler. Og det inngås også stadig flere avtaler som gir rammer som fungerer godt, men det vi ikke ønsker er fullstendig frislipp, sier Rydne.

 

Tema: Overtid og særlig uavhengig stilling