NITO og Teknisk ukeblad har undersøkt hvilke arbeidsplasser som er mest attraktive for ingeniører og teknologer i 2023. Dette er topplisten:

Hva gjør bedriften attraktiv? Se oversikt nederst i saken. 

Stig Lægreid.jpg
Stig Lægreid er NITO-hovedtillitsvalgt og ansatterepresentant i styret i Equinor ASA. 

Etter snart 40 år i Equinor og 20 års erfaring som NITO-tillitsvalgt vet Stig Lægreid (bildet) hvor avgjørende samhold og samarbeid er for at arbeidsgivere skal være attraktive.

- NITO har ca. 1400 medlemmer i Equinor, fordelt på 12 bedriftsgrupper. Jeg opplever at vi har stor innflytelse i selskapet, forteller han.

- Vi har ukentlige samhandlingsmøter med ledelsen, hvor de tillitsvalgte kan ta opp spørsmål de er opptatt av og som blir diskutert i felleskap.

- Det har vært noen sikkerhendelser på landanlegg som har prega miljøet. Da er det godt å snakke med andre som har erfaringer om hvordan vi skal håndtere det.

- Innleie er et annet tema vi diskuterer, hvor vi må koordinere oss i forhold til hvor mange vi leier inn totalt.

- Saker om lønn og arbeidsvilkår er også greit å diskutere med andre.

Samarbeidet blir bedre og bedre

Selv blir Lægreid trigga av å få tillit og gjøre noe som betyr noe for andre. Det å kunne gjøre en forskjell for andre er meningsfylt.

- Det er viktig å organisere seg, og veldig fint om det er i NITO. Framover må vi fortsette å ha den posisjonen fagorganisasjoner har i forhandlinger både lokalt og sentralt. Rollen som diskusjonspartner med arbeidsgiversida er viktig for at ansatte skal ha det bra også i framtida.

Lønn og samhold er viktig på arbeidsplassen

Lønn og samhold er de viktigste driverne for at en arbeidsplass blir vurdert som attraktiv. Dette er oversikten: 

Første plass

Undersøkelsen som viser at Equinor er den mest attraktive arbeidsplassen for ingeniører og studenter synes Lægreid er kjempepositivt.

- Vi skal ansette 2500 medarbeidere i 2023. Da er det fint at vi er populære å jobbe hos, avslutter han.

Les også: