- Det er ingen grunn til å gå inn i lønnsforhandlingene med kun lønn i tankene, det er andre goder som kan være vel så naturlige å forhandle om, sier forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke.

Knut-Aarbakke-NT-03724 (1).jpg

- Frynsegoder er ikke en erstatning

Aarbakke påpeker at frynsegodene kommer i tillegg til lønna. 

- Det er lønna vi lever av. Frynsegoder gir ikke pensjonsopptjening og har også bare verdi for dem som benytter seg av det. Hvis du for eksempel sykler til jobb, vil månedskort på kollektivtransport ha liten verdi.

- Det er også viktig å være bevisst på hva som faktisk er et frynsegode og hva som er noe du har for å kunne utføre jobben din, legger han til. Det er også viktig å sjekke hva som er avtalt i eventuelle tariffavtaler man er bundet av. NITOs tillitsvalgte har i mange tilfeller gjort mye av jobben for deg, ved at ulike frynsegoder allerede er avtalt for alle.

Bli medlem i NITO

Gjør som over 107.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du får trukket fra hele kontingenten.

Bli medlem i dag

Databrille/terminalbrille: Har du rett på databriller betalt av arbeidsgiver?

Dette kan du forhandle om

- For eksempel er dekning av mobil og bredbånd ikke frynsegoder når du er satt til å jobbe fra hjemmekontoret. Da er det et helt nødvendige arbeidsverktøy.

- På den andre siden er busskort eller treningsavgift kanskje ikke nødvendige verktøy, men goder. Jeg anbefaler å ta kontakt med leder eller tillitsvalgt på arbeidsplassen, om man har spørsmål rundt dette. 

Det er en rekke frynsegoder / nødvendige arbeidsverktøy som kan være verdifulle. NITOs forhandlingssjef lister fram noen av dem: 

1. Forsikringer og pensjon

Dette er kanskje det viktigste og må være på plass. Dersom jobben ikke har gode nok løsninger, bør du ta kontakt med sjefen og høre om mulighetene. Dette er noe som fort kan koste deg skjorta, nå og på lang sikt.

Noen forsikringer er lovpålagte, som yrkesskadeforsikring, mens andre, som reiseforsikring ikke er det. Forskjellen på en god og en minimumsløsning for tjenestepensjon kan utgjøre titalls tusen når du går av med pensjon.

Les også: NITO Reiseforsikring

Les også: NITO Egen pensjonskonto

2. Tilskudd til mat

Lunsj på jobb er ofte en stor utgift. Det skader aldri å høre med arbeidsgiver om dette er noe man kan få dekket eller delvis sponset.  

3. Utstyr på hjemmekontoret

Er du pålagt å jobbe fra hjemmekontoret, bør du helt klart få dekket internett og telefon av arbeidsgiver.

4. Avisabonnement

På mange arbeidsplasser er det vanlig å få dekket en avis. Trenger du faglig påfyll eller en nyhetsoppdatering, kan det være lurt å høre med arbeidsgiver om dette.

5. Treningstilbud

God helse er viktig for å utføre en god jobb. Det kan også føre til færre sykmeldinger, noe som vil gange både deg og arbeidsgiver. Også anledning til å trene i arbeidstida kan være aktuelt.

6. Tilgang på firmahytte/feriehus

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har investert i fast eiendom som arbeidstaker kan benytte som hytte / feriehus.

7. Firmabil

En firmabil kan være nyttig dersom man kjører mye bil i jobbtiden. Fordelen med firmabil er at du ikke trenger å bekymre deg for en rekke utgifter, for eksempel vedlikehold, avgifter og forsikringer. Fordelen av firmabil er imidlertid ganske hardt beskattet i Norge.

8. Sponsing av utdanning og kurs

Kompetanseutvikling kommer deg og arbeidsgiver til gode. Ved å for eksempel ta et faglig kurs, kan du bidra med ny kompetanse til bedriften du jobber i, samt gi deg argumenter i lønnsforhandlinger.

Les også: Hvorfor kompetanseheving?

9. Foreningskontingent

Hør om din arbeidsgiver ønsker å dekke kontingenten til NITO. Et organisert arbeidsliv er nøkkelen til god samhandling på arbeidsplassen og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

Les også: Hvorfor velge NITO?

10. Planleggingsdager i skole/ barnehage

Hør med arbeidsgiver om det er mulig å få til en ordning, dersom du må være hjemme med barna. Avspasering, fri med lønn eller hjemmekontor kan være løsningen.

Prøv NITOs lønnskalkulator

Sammenlikn din lønn mot med andre ingeniører i NITO. 

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.