NITO og Teknisk ukeblad har undersøkt hvilke arbeidsplasser som er mest attraktive for ingeniører og teknologer i 2023. Dette er topplisten:

Hva gjør bedriften attraktiv? Se oversikt nederst i saken. 

Stig Frode Pedersen Equinor liste.jpg

- Jeg er stolt av å jobbe i Equinor. Vi gjør det rette med tanke på miljøet, og gir hver enkelt ansatt mulighet for å utvikle seg og ha det trivelig på jobb, sier Pedersen (bildet). Han er tillitsvalgt og jobber på gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya.

- Et godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv. Det kan ikke skapes kunstig av insentivordninger, lønn eller arbeidsbetingelser alene, sier han. 

Gode ordninger

Pedersen har jobbet i Equinor i tolv år og akkurat fått nye oppgaver hvor han jobber på tvers av hele organisasjonen med alle landanlegg i Equinor.

- Vi bruker teknologien på en måte som gjør det enklere å samhandle på tvers, og som bidrar til at den enkelte ansatte ser mulighetene som finnes. Equinor har gode ordninger som støtter og tar vare på ansatte, om de etterleves av både bedriften og den enkelte over tid.

- Noen ganger kan det være krevende å se alle muligheter som finnes, siden vi er såpass store i norsk målestokk, forteller Pedersen.

Bred involvering

Pedersen forteller at trepartssamarbeidet er veldig godt ivaretatt.

- Fagforeningene og vernetjenesten involveres bredt og godt i de sakene hvor dette er naturlig. Som NITO-tillitsvalgt i Equinor føler jeg at foreningene sine synspunkter og meninger blir ivaretatt.

For å møte det grønne skiftet er det store omstillinger på gang i Equinor. Det gjelder både teknologien og arbeidsstokken. Mange av de ansatte i Equinor skal også avslutte sin yrkeskarriere og gå av med pensjon.

- Vi «rydder» plass til mange nye ansatte, både nyutdannede og folk som har erfaring fra før. Da er det trygt å ha NITO med i prosessen.

- Er du nysgjerrig og åpen samtidig som du tør ta ansvar og være litt utenfor din egen komfortsone, ligger mulighetene for en lang og spennende karriere åpen.

For attraktiviteten er lønn og samhold viktig

Lønn og samhold er de viktigste driverne for at en arbeidsplass blir vurdert som attraktiv.

Dette er oversikten over driverne som er vurdert og viser hvor avgjørende den enkelte driveren er.

Les også: