Tariffavtale, tillitsvalgt og bedriftsgruppe sikrer arbeidshverdagen din

Som NITO-medlem får du gratis advokathjelp, kurs, karriereveiledning, bank- og forsikringstilbud med mer. Mest verdifullt er kanskje tariffavtalen, det å ha en tillitsvalgt og en bedriftsgruppe. Dette sikrer deg større trygghet, påvirkning og forutsigbarhet på din arbeidsplass.

Bli medlem i NITO

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Avtalen gir deg bedre rettigheter og mer påvirkning enn det du har krav på gjennom lovverket.

Hensikten med en tariffavtale er å styrke og utvikle samarbeidet mellom partene på arbeidsplassen. 

Med partene menes ledelsen på den ene siden og de tillitsvalgte som representerer sine medlemmer på den andre siden.

Det er mange fordeler med å ha en tariffavtale

Er du omfattet av en tariffavtale, ligger forholdene til rette for et ryddig samarbeid med arbeidsgiver.

Du og de andre NITO-medlemmene står sterkere sammen enn hver for dere og en tariffavtale kan gi deg bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det du ellers ville hatt krav på. For eksempel må man ha en tariffavtale aktivert i bedriften for å kunne være omfattet av avtalefestet pensjonsordning (AFP) i privat sektor.

I likhet med at du som medarbeider kan være tilknyttet en arbeidstakerorganisasjon som NITO, er det vanlig at arbeidsgiver er tilknyttet en arbeidsgiverforening som for eksempel NHO.

Dersom din bedrift ikke er organisert i en arbeidsgiverforening, kan det være et alternativ til tariffavtale å samle NITO-medlemmene hos dere og be arbeidsgiver om en direkteavtale.

Hva er en bedriftsgruppe? – Slik kan en bedriftsgruppe gi deg viktig merverdi

NITO har 4500 tillitsvalgte tilknyttet 1400 bedriftsgrupper. Disse bidrar til et trygt arbeidsliv på arbeidsplassen gjennom samarbeid og forhandlinger med ledelsen.

Ved å ha en bedriftsgruppe får dere mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene.

Bedriftsgruppen har rett til å bli hørt og skal være involvert tidlig i prosesser ved for eksempel omorganiseringer og eventuell nedbemanning.

Hva gjør en tillitsvalgt?

  • En tillitsvalgt er din nærmeste støttespiller på jobb
  • Du kan ta opp utfordringer og muligheter i arbeidsforholdet med din tillitsvalgt
  • Gjennom lokale forhandlinger påvirker tillitsvalgte medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • Gode resultater oppnås gjennom regelmessige møter med ledelsen og synliggjøring av medlemmenes betydning for virksomheten
  • Tillitsvalgte i NITO deltar på viktige møter, kurs og konferanser

Bli NITO-medlem i mai, og få en Osprey-sekk*

image0zttp.png

Gjør som over 107.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du får trukket fra hele kontingenten.

Bli medlem i dag

*Tilbudet gjelder ikke studenter