I hovedsak er det to måter å få seg ny jobb på, via jobbutlysninger eller nettverk.

Mange blir overrasket over hvor krevende jobbsøkerprosessen er, og hvor lang tid det kan ta å få en ny jobb. Det er derfor viktig å starte prosessen så tidlig som mulig.

Slik får du oversikt over jobbsøkerprosessen

Student: Når begynner jeg å søke jobb?

Å bytte jobb – hva, hvordan og når

Modul 2: Selvanalyse og kompetansekartlegging

Forside – alle moduler