Fritak for kontingent

Blir du arbeidsledig eller permittert mer enn 50 prosent, kan du få kontingentfritak. Jobber du mellom 50 og 75 prosent kan du få kontingentnedsettelse.

 • Stillingsprosent 50 % = 50 % kontingent
 • Stillingsprosent 51-75 % = 75 % kontingent
 • Stillingsprosent 76-100 % = 100 % kontingent

Slik går du fram:

 1. Meld fra til NITO ved å endre din arbeidsstatus på Min side
  imageybtcg.png
 2. Sjekk at ditt mobiltelefonnummer er riktig.
 3. Er du arbeidsledig eller permittert 50 prosent eller mindre, får du redusert kontingent fra neste periode.
 4. Er du er registret som arbeidsledig eller permittert mer enn 50 prosent vil du få kontingentfritak. Du vil få en sms fra NITO én gang i kvartalet for å bekrefte din status.
  - Svar med oppgitt kodeord hvis du fremdeles er uten arbeid og perioden skal utvides.
  - Registrer ny arbeidsgiver via lenke i sms om du er tilbake i jobb. Da vil du begynne å få ny kontingentfaktura igjen.
  - Dersom du ikke besvarer sms vil du begynne å få ny kontingentfaktura igjen.

Meld din arbeidsstatus på Min side

Er du permittert eller arbeidsledig mer enn 50 prosent og har mottatt kontingentfaktura, må du ta kontakt med NITOs medlemstjenester på eller telefon 22053500.

Se regler for kontingentfritak

Støtte til kompetanseheving

Blir du helt arbeidsledig, kan du få inntil 20.000 kroner per kalenderår i økonomisk støtte til kompetansehevende kurs. Dette kan være kurs som NITO selv tilbyr eller andre kurs du finner på egenhånd. 

Kursene må være rettet mot videreutvikling innenfor ingeniørfag eller innenfor visse områder for ledelse. Det gis støtte til kurs som har kort varighet, ikke til videreutdanning/nytt studium.

Kurset du tar skal gi kompetanse som hjelper deg å komme raskere tilbake i arbeidslivet.

Se oversikt over alle kurs og arrangementer fra NITO

Vær oppmerksom på følgende:

 • Støtten gjelder ikke i forbindelse med permittering, arbeidsavklaringspenger eller om du mottar etterlønn.
 • Støtten krever minimum tre måneders betalt yrkesaktivt medlemskap i NITO.
 • Du kan få støtte i maksimalt tre år.
 • Arbeidsledige studentmedlemmer kan søke støtte tre måneder etter avlagt avgangseksamen.

NAV har egne regler for utdanning når man mottar dagpenger. Les mer på NAVs nettsider.

Hvordan søke om støtte

 1. Du må søke og få innvilget søknaden FØR du melder deg på kurset. Du kan ikke søke etterskuddsvis. Kurset må avholdes i løpet av tre måneder etter at søknaden er innvilget.
 2. Send søknad til NITO hvor det framkommer hvilket kurs du ønsker å delta på. Legg ved kursbeskrivelse eller lenke til kurset på internett. Legg ved vedtak fra NAV som bekrefter at du er innvilget dagpenger.

Søknad sendes .

Kompensasjon for egenandel

NITO dekker det økonomiske tapet for egenandelen trukket av NAV (de tre første dagene) for arbeidsledige og permitterte etter gjeldene satser hos NAV (én gang per kalenderår).

Støtten forutsetter tre måneders betalt yrkesaktivt medlemskap i NITO.

Hvis du selv har sagt opp eller selv er skyld i at du mistet jobben, og har minst 18 uker ventetid før du får dagpenger fra NAV, er du ikke berettiget til å få dekket økonomisk tap for egenandelen til NAV hos NITO.

For å få utbetalt beløpet må du sende oss vedtak på at du er registrert hos NAV og har blitt trukket for egenandelen.

Send vedtaket til 

Lån ved arbeidsgivers konkurs

Er din arbeidsgiver konkurs og ikke har midler til lønnsutbetaling, kan NITO låne deg rentefritt det beløp du har til gode fra den statlige lønnsgarantiordningen.

Lånet kan maksimalt dekke de krav og det maksimale beløp den statlige lønnsgarantiordningen dekker. Lånet ytes i påvente av utbetaling fra lønnsgarantiordningen.

Les retningslinjer for lån i påvente av lønnsgaranti.

Trenger du hjelp?

Kontakt NITOs medlemstjenester

Kontortid hverdager 9.00-15.00