Gå til innhold
Legomennesker. Illustrasjon: Morguefile
Medlemsfordeler

Økonomiske ordninger for arbeidsledige

Er du arbeidsledig? Vi kan hjelpe deg! Du kan bl.a. få kontingentfritak og mulighet for inntil 15.000 kroner til kompetanseheving. Se våre ordninger:

Fritak for kontingent

Blir du arbeidssøkende eller permittert mer enn 50 prosent, kan du få kontingentfritak. Det eneste du må gjøre er å melde fra til oss om din arbeidsstatus på Min side. Registrerer også ditt mobilnummer.

Når du står registret som arbeidssøkende eller permittert vil du få henvendelser fra oss en i gang i kvartalet der du enkelt kan oppdatere status på din arbeidssituasjon og eventuelt registrere ny arbeidsgiver.

Du vil ikke motta faktura før vi har registret at du er i arbeid igjen. Er du permittert eller arbeidssøkende og har mottatt en faktura, ta kontakt på 22053500 eller

Når du kommer i arbeid igjen ber vi deg registrere dette på Min side slik at vi kan gi deg best mulig oppfølging og sikre dine rettigheter

Se regler for kontingentfritak

Søknad sendes til eller brev til NITO, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo.

Støtte til kompetanseheving

Blir du helt arbeidsledig, kan du få inntil 15.000 kroner per kalenderår i økonomisk støtte til kompetansehevende kurs. Dette kan være kurs som NITO selv tilbyr eller andre kurs du finner på egenhånd. 

Kursene må være rettet mot videreutvikling innenfor ingeniørfag eller innenfor visse områder for ledelse. Det gis støtte til kurs som har kort varighet, ikke til videreutdanning/nytt studium.

Kurset du tar skal gi kompetanse som hjelper deg å komme raskere tilbake i arbeidslivet.

Se oversikt over kurs og arrangementer fra NITO

Vær oppmerksom på følgende:

  • Støtten gjelder ikke i forbindelse med permittering, arbeidsavklaringspenger eller om du mottar etterlønn.
  • Støtten krever minimum ett års betalt yrkesaktivt medlemskap i NITO.
  • Du kan få støtte i maksimalt tre år.
  • Arbeidsledige studentmedlemmer kan søke støtte et halvt år etter avlagt avgangseksamen.

NAV har egne regler for utdanning når man mottar dagpenger. Les mer på NAVs nettsider.

Hvordan søke om støtte

  1. Du må søke og få innvilget søknaden FØR du melder deg på kurset. Du kan ikke søke etterskuddsvis. Kurset må avholdes i løpet av tre måneder etter at søknaden er innvilget.
  2. Send søknad til NITO hvor det framkommer hvilket kurs du ønsker å delta på. Legg ved kursbeskrivelse eller lenke til kurset på internett. Legg ved vedtak fra NAV som bekrefter at du er innvilget dagpenger.

Søknad sendes .

Kompensasjon bortfall av ventedager

NITO dekker det økonomiske tapet for ventedager (de tre første dagene) for arbeidsledige og permitterte etter gjeldene satser hos NAV (èn gang per kalenderår).

Støtten forutsetter seks måneders ordinært betalende medlemskap i NITO.

Hvis du selv har sagt opp eller selv er skyld i at du mistet jobben, og har minst tolv uker ventetid før du får dagpenger fra NAV, er du ikke berettiget til å få dekket økonomisk tap for ventedager hos NITO.

For å få utbetalt beløpet må du sende oss vedtak på at du er registrert hos NAV og har blitt trukket for ventedagene.

Send vedtaket til

Lån ved arbeidsgivers konkurs

Er din arbeidsgiver konkurs og ikke har midler til lønnsutbetaling, kan NITO låne deg rentefritt det beløp du har til gode fra den statlige lønnsgarantiordningen.

Lånet kan maksimalt dekke de krav og det maksimale beløp den statlige lønnsgarantiordningen dekker. Lånet ytes i påvente av utbetaling fra lønnsgarantiordningen.

Les retningslinjer for lån i påvente av lønnsgaranti.

 

Trenger du hjelp?

Kontakt NITOs Servicesenter:

Kontortid hverdager 8.00-16.00

 

Publisert: Sist oppdatert: