Fastsetting av honorar på tjenester

NITO avtalemal for mindre oppdrag

NITO avtalemal for større oppdrag

Determination of fees for services

Agreement on consultancy services_small

Agreement on consultancy services_big