• Bedriften må være konkurs
  • Du må ha et krav mot arbeidsgiver som dekkes av Nav Lønnsgaranti
  • Kravet må bekreftes av bostyrer, og søknad må være sendt Nav Lønnsgaranti
  • Låntaker må underskrive en låneavtale der NITOs tilgodehavende transporteres til Nav Lønnsgaranti. I tillegg må det underskrives gjeldsbevis.
  • Lånets løpetid er seks måneder og er rentefritt. Løpetiden forlenges til utbetaling finner sted fra Nav Lønnsgaranti. Etter lånetidens utløp beregnes høyeste lovlige rente etter lov for renter ved forsinket betaling.
Du må ha minst tre måneders betalt yrkesaktivt medlemskap i NITO før konkursen, før lån kan innvilges.

Kontakt oss på eller ring 22053500 om du ønsker lån.