Gå til innhold
Medlemsfordeler

Retningslinjer for lån til medlemmer i konkursrammede bedrifter

Du kan søke om rentefritt lån i henhold til NITOs retningslinjer.

  • Bedriftens konkurs må være meddelt skifteretten.
  • Krav må være sendt Den statlige lønnsgarantiordning.
  • Lånetaker må underskrive Låneavtale.
  • Lånetaker må erklære seg villig til å transportere NITOs tilgodehavende til den statlige lønnsgarantiordning.
  • Lånetaker må underskrive Gjeldsbevis, og underskriften må bevitnes av to vitner, som er myndige og bosatt i Norge.
  • Lånet maksimeres til nettolønn + feriepenger for det tidsrommet kravet gjelder.
  • Lånet maksimeres til seks måneder og er rentefritt. Etter lånetidens utløp beregnes høyeste lovlige rente etter Lov for renter ved forsinket betaling.
For at lån kan gis må søkeren ha vært medlem i NITO i minst seks måneder før konkursen.

Kontakt oss på eller ring 22 05 35 00 om du ønsker lån.

Publisert: Sist oppdatert: