Gå til innhold
Ansatt snakker med sin sjef. Illustrasjonsfoto.
Som NITO-medlem har du mange fordeler. Vær klar over hvilke muligheter fordelene gir deg, uansett hvilken situasjon du er i. Illustrasjonsfoto: Tom Haga.
Medlemsfordeler

NITO bekymret for de langstidsledige

For mange teknologer og ingeniører går arbeidsledige. NITO er opptatt av god tilrettelegging, det må være enkelt å komme videre i ny jobb. Som NITO-medlem har du fordeler som kan komme godt med hvis du blir arbeidsledig.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Som medlem har du en organisasjon i ryggen som er opptatt av et godt norsk arbeidsliv og som hjelper deg å ivareta rettighetene dine. Benytt dine medlemsfordeler!

Arbeidsledighet: Status arbeidsmarkedet

Ledigheten i befolkningen målt i absolutte tall går noe opp fra november til desember, ifølge NAVs statistikk (22.12.17). Det understrekes likevel at det er en liten nedgang i antallet ledige hvis man sesongjusterer tallene.

  • Antallet helt ledig er 65.375
  • Sum helt ledige og personer på ordinære tiltak (bruttoledigheten) er 85.000.
  • Bruttoledighet: 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Siden samme måned i fjor har bruttoledigheten blitt redusert med 13.500 personer eller 14 prosent.
Bruttoledigheten innenfor ingeniør- og ikt-fag er på 6900 personer i desember 2017, en nedgang på 2700 personer siden i fjor eller -29 prosent.

Nedgangen i ledigheten siste år er sterkest innenfor denne yrkeskategorien. Sammenlignet med november er nedgangen på 100 personer.

Ser vi på de helt ledige er det faktisk en liten oppgang på antallet helt ledige på fire personer fra november til desember.

Fortsatt mange langtidsledige

Viktig påpekning fra NAV:

«Sammenliknet med desember i fjor har bruttoledigheten økt blant de som har vært arbeidssøkere i to år eller mer, mens færre har vært arbeidssøkere i under to år. Ved utgangen av desember var det til sammen 74 700 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som har vært arbeidssøkere i mindre enn to år. Det er 15 000 færre enn i desember i fjor. Samtidig er det 1 400 flere som har gått ledig i to år eller mer enn det var for ett år siden. Det er i hovedsak i Rogaland og Hordaland vi ser en økning i antallet personer som har vært arbeidsledige så lenge, og økningen er størst innen ingeniør- og ikt-fag og innen industriarbeid.»

NAV: Hovedtall om arbeidsmarkedet

Nedgang i yrkesdeltakelsen

Usikkerhet i den økonomiske utviklingen
Se NITOs egen rapport: Status på arbeidsmarkedet

Oljeindustrien – er bunnen nådd?

Rapporten som ble lagt fram i 2016 i forbindelse med Offshore Technology Days (OTD), tyder på optimisme i deler av oljenæringen. Noen mener at om oljeindustrien klarer å holde kostnadene under kontroll, kan det bli mange spennende utbyggingsoppgaver i årene framover.

Jobbsøkerprosessen – slik får du ny jobb, dette må du passe på

NITO jobbsøk: Se flere videoer (kortversjon av NITOs jobbsøkerkurs) og nyttige spørsmål å tenke på i jobbsøkerprosessen 

Dette gjør NITO for arbeidsledige ingeniører og teknologer

Ledigheten blant medlemmene er noe av det som opptar organisasjonen mest. NITO har utstrakt kontakt med myndighetene om tilrettelegging og forslag til løsninger. Vi har dialog med hele organisasjonsapparatet og innspill tas med på høringer. 

Ukeavisen Ledelse skriver 22.12.17 om at det er duket for et mulig flertall for en KompetanseFUNN-ordning på Stortinget. Dette blir trolig tema i regjeringsforhandlingene mellom Høyre, FrP og Venstre.

Vil fortsatt kunne bli permitteringer

Regjeringen må ha stort fokus på hvordan få ingeniører i arbeid. Norge har ikke råd til å la ingeniører gå ledig. NITO deltar i høringer, har møter med statsråder og andre politikere. Vi ønsker å være en konstruktiv partner i samfunns- og næringspolitikken.

Gründerprogram

NITO-medlemmer har fått mulighet til å være med på oppstarten av et nytt gründerprogram for ingeniører og teknologer.Problemsolvers, illustrasjonsbilde.

ProblemSolvers er et opplegg over seks uker hvor man genererer og evaluerer forretningsideer. Målet etter endt program er at deltakerne teamer opp og starter bedrift basert på ideene som har blitt testet.

Dette skjer ved Tøyen Startup Village i Oslo.

I møte med myndighetene

Møte med Anniken Hauglie.NITO har hatt møter med flere politikere om situasjonen i arbeidsmarkedet. Blant annet har Tom Helmer Christoffersen og Trond Markussen fra NITOs styre vært i møte med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Det har vært møter med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NITO har også vært i møte om situasjonen med NAV-direktør Sigrun Vågeng.Møte med NAV-direktøren.

For NITO er det viktig å understreke at Norge ikke har råd til å la ingeniører gå ledig.

Ingeniørene har nøkkelen til mer innovasjon og teknologisk utvikling. Ingeniørene sikrer velferden.

Tre innspill fra NITO

  1. Det er behov for en kartlegging av gapet mellom våre medlemmers kompetanse og arbeidsgivernes behov.

  2. Må bli bedre lagt til rette for at folk skal kunne få fylt på kompetanse mens de mottar dagpenger.

  3. Det må legges bedre til rette fra regjeringen for at folk som må begynne å pendle over lengere avstander får trukket fra en størst mulig del av dette på skatten.

Kompetansegapprosjekt

Møte med ministre.I møte med arbeidsministeren og kunnskapsministeren er et kompetansegapprosjekt i Rogaland blitt løftet fram som et tiltak som skal bidra til å gjøre veien til en jobb bedre.

Prosjektet ble også tema i Stortingets spørretime våren 2016.

Få service fra ditt lokale NAV-kontor

NITO er en fagorganisasjon, og kan være et mellomledd mellom NAV og myndigheter hvis det er behov for andre typer tiltak enn det som tilbys. Hjelp til å finne ledige jobber og råd og tilbud om lokale tiltak må du få gjennom ditt nærmeste NAV-kontor.

NITO-medlem: Mange fordeler du bør benytte deg av

I en situasjon der mange opplever utrygghet og fokus på omstilling og nedbemanning bør du være klar over dine fordeler som NITO-medlem.

Om du er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, er arbeidsledig, eller om du har en trygg jobb, bør du være klar over følgende tilbud:

 

Bruk medlemsfordelene, det tjener du på

Mange av medlemmene benytter seg av èn eller flere av medlemsfordelene.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene og utvide tilbudet. Vårt mål er at de skal være markedets beste.

Se alle NITOs medlemsfordeler

Flere har skjønt at det er mye å spare på vårt bank- og forsikringstilbud. En gjennomgang av økonomien kan være lønnsomt. Skal du inn på boligmarkedet bør du sjekke betingelsene vi tilbyr gjennom Gjensidige Bank. Har du hatt lån en stund, kan du vurdere refinansiering og kanskje få lavere boliglånsrente.

Billig forsikring – billig bank – rabatt på hotell

Betaler du for mye for forsikringene dine? Med jevne mellomrom bør du sjekke muligheten for rimeligere og bedre forsikringer. Tilbudene gjennom NITO skal være blant de beste på markedet. Se tilbud om bl.a. innboforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring. Du kan få både NITO-rabatt, samlerabatt og mulighet for kundeutbytte

I en tid med fokus på omstilling kan det være lurt å benytte seg av våre ulike tilbud innen kompetanseheving eller etterutdanning. Som medlem er det mulighet for støtte til utdanning.

Når nedbemanningen rammer

- Jeg har fått god hjelp fra NITO og NAV når det gjelder både veien videre og psykisk helse. De har bidratt med mye, sier den oppsagte prosessingeniøren Artur Burdek (28).


(Faksimile: Dagens Næringsliv/Vest24)

NITO er glad for at Artur nå har fått jobb. Han sier han er glad for støtten han har opplevd fra arbeidstakerorganisasjonen sin:
- En lykkerus jeg sannsynligvis aldri opplever igjen (E24)

Har du mistet jobben? – Eller du står i fare for å bli arbeidsledig?

Nedbemanningsprosessene skjer mange ganger svært raskt. NITOs advokater er ofte i forhandlingsmøter på vegne av oppsagte medlemmer.

Dine rettigheter ved oppsigelse eller nedbemanning

Se alle temasider om lønn og arbeidsliv

Jakten på ny jobb

Bruk ditt kontaktnett og følg med på jobbannonser!

Hva tjener en ingeniør? – Sjekk lønnskalkulatoren

En tryggere hverdag

For veldig mange oppleves det som en ekstra trygghet å vite at du har en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter og som støtter deg når det er nødvendig.

Ikke nøl med å kontakte NITO for mer informasjon om medlemsfordeler eller annet.

Publisert: Sist oppdatert: