Gå til innhold
Ansatt snakker med sin sjef.
Som NITO-medlem har du mange fordeler. Vær klar over hvilke muligheter fordelene gir deg, uansett hvilken situasjon du er i. Illustrasjonsfoto: Tom Haga.
Medlemsfordeler

NITO bekymret for de langstidsledige

For mange teknologer og ingeniører går arbeidsledige. NITO er opptatt av god tilrettelegging, det må være enkelt å komme videre i ny jobb. Som NITO-medlem har du fordeler som kan komme godt med hvis du blir arbeidsledig.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Som medlem har du en organisasjon i ryggen som er opptatt av et godt norsk arbeidsliv og som hjelper deg å ivareta rettighetene dine. Benytt dine medlemsfordeler!

Arbeidsledighet: Status arbeidsmarkedet

Det er forventet noe høyere veksttakt i norsk og internasjonal økonomi det kommende året, men det er usikkerhetsmomenter for den økonomiske utviklingen både på kort og ikke minst noe lengre sikt.

NITO er opptatt av utviklingen i arbeidsmarkedet og følger nøye med på ledighetstallene. «Status på arbeidsmarkedet» er en halvårlig NITO-publikasjon om tilstanden i og utsiktene for økonomien og arbeidsmarkedet framover.

Rapport: Status på arbeidsmarkedet

NITO antar at arbeidsledigheten i både befolkningen og blant ingeniører vil bli redusert den kommende tiden. Det er noen langtidsledige blant medlemmene. NITO håper disse får relevante jobber i nær framtid.

Jobbsøkerprosessen – slik får du ny jobb, dette må du passe på

NITO jobbsøk: Se flere videoer (kortversjon av NITOs jobbsøkerkurs) og nyttige spørsmål å tenke på i jobbsøkerprosessen 

Dette gjør NITO for arbeidsledige ingeniører og teknologer

Ledigheten blant medlemmene er noe av det som opptar organisasjonen mest. NITO har utstrakt kontakt med myndighetene om tilrettelegging og forslag til løsninger. Vi har dialog med hele organisasjonsapparatet og innspill tas med på høringer. 

Vil fortsatt kunne bli permitteringer

Regjeringen må ha stort fokus på hvordan få ingeniører i arbeid. Norge har ikke råd til å la ingeniører gå ledig. NITO deltar i høringer, har møter med statsråder og andre politikere. Vi ønsker å være en konstruktiv partner i samfunns- og næringspolitikken.

Gründerprogram

NITO-medlemmer har fått mulighet til å være med på oppstarten av et nytt gründerprogram for ingeniører og teknologer.Problemsolvers, illustrasjonsbilde.

ProblemSolvers er et opplegg over seks uker hvor man genererer og evaluerer forretningsideer. Målet etter endt program er at deltakerne teamer opp og starter bedrift basert på ideene som har blitt testet.

Dette skjer ved Tøyen Startup Village i Oslo.

I møte med myndighetene

Møte med Anniken Hauglie.NITO har hatt møter med flere politikere både lokalt og sentralt om situasjonen i arbeidsmarkedet.

NITO har også vært i møte om situasjonen med NAV-direktør Sigrun Vågeng.

For NITO er det viktig å understreke at Norge ikke har råd til å la ingeniører gå ledig.

Ingeniørene har nøkkelen til mer innovasjon og teknologisk utvikling. Ingeniørene sikrer velferden.

Tre av innspillene fra NITO

  1. Det er behov for en kartlegging av gapet mellom våre medlemmers kompetanse og arbeidsgivernes behov.

  2. Må bli bedre lagt til rette for at folk skal kunne få fylt på kompetanse mens de mottar dagpenger.

  3. Det må legges bedre til rette fra regjeringen for at folk som må begynne å pendle over lengere avstander får trukket fra en størst mulig del av dette på skatten.

Kompetansegapprosjekt

Møte med ministre.I møte med arbeidsministeren og kunnskapsministeren er et kompetansegapprosjekt i Rogaland blitt løftet fram som et tiltak som skal bidra til å gjøre veien til en jobb bedre.

Få service fra ditt lokale NAV-kontor

NITO er en fagorganisasjon, og kan være et mellomledd mellom NAV og myndigheter hvis det er behov for andre typer tiltak enn det som tilbys.

NITO har vært i møte med NAV og NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Hjelp til å finne ledige jobber og råd og tilbud om lokale tiltak må du få gjennom ditt nærmeste NAV-kontor.

NITO-medlem: Mange fordeler du bør benytte deg av

I en situasjon der mange opplever utrygghet og fokus på omstilling og nedbemanning bør du være klar over dine fordeler som NITO-medlem.

Om du er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, er arbeidsledig, eller om du har en trygg jobb, bør du være klar over følgende tilbud:

Bruk medlemsfordelene, det tjener du på

Mange av medlemmene benytter seg av èn eller flere av medlemsfordelene.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene og utvide tilbudet. Vårt mål er at de skal være markedets beste.

Se alle NITOs medlemsfordeler

Flere har skjønt at det er mye å spare på vårt bank- og forsikringstilbud. En gjennomgang av økonomien kan være lønnsomt. Skal du inn på boligmarkedet bør du sjekke betingelsene vi tilbyr gjennom Nordea. Har du hatt lån en stund, kan du vurdere refinansiering og kanskje få lavere boliglånsrente.

NITO-medlemmer kvalifiserer til Nordeas eksklusive fordelsprogram Premium

NITO Premium Next – eksklusivt banktilbud for deg som er under 34 år

Billig forsikring – billig bank – rabatt på hotell

Betaler du for mye for forsikringene dine? Med jevne mellomrom bør du sjekke muligheten for rimeligere og bedre forsikringer. Tilbudene gjennom NITO skal være blant de beste på markedet. Se tilbud om bl.a. innboforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring. Du får NITO-rabatt

I en tid med fokus på omstilling kan det være lurt å benytte seg av våre ulike tilbud innen kompetanseheving eller etterutdanning. Som medlem er det mulighet for støtte til utdanning.

Når nedbemanningen rammer

- Jeg har fått god hjelp fra NITO og NAV når det gjelder både veien videre og psykisk helse. De har bidratt med mye, sier den oppsagte prosessingeniøren Artur Burdek (28).


(Faksimile: Dagens Næringsliv/Vest24)

NITO er glad for at Artur nå har fått jobb. Han sier han er glad for støtten han har opplevd fra arbeidstakerorganisasjonen sin:
- En lykkerus jeg sannsynligvis aldri opplever igjen (E24)

Har du mistet jobben? – Eller du står i fare for å bli arbeidsledig?

Nedbemanningsprosessene skjer mange ganger svært raskt. NITOs advokater er ofte i forhandlingsmøter på vegne av oppsagte medlemmer.

Dine rettigheter ved oppsigelse eller nedbemanning

Se alle temasider om lønn og arbeidsliv

Jakten på ny jobb

Bruk ditt kontaktnett og følg med på jobbannonser!

Hva tjener en ingeniør? – Sjekk lønnskalkulatoren

En tryggere hverdag

For veldig mange oppleves det som en ekstra trygghet å vite at du har en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter og som støtter deg når det er nødvendig.

Ikke nøl med å kontakte NITO for mer informasjon om medlemsfordeler eller annet.

Publisert: Sist oppdatert: