Gå til innhold
Ansatt snakker med sin sjef. Illustrasjonsfoto.
Som NITO-medlem har du mange fordeler. Vær klar over hvilke muligheter fordelene gir deg, uansett hvilken situasjon du er i. Illustrasjonsfoto: Tom Haga.
Medlemsfordeler

NITO bekymret for de langstidsledige

For mange teknologer og ingeniører går arbeidsledige. NITO er opptatt av god tilrettelegging, det må være enkelt å komme videre i ny jobb. Som NITO-medlem har du fordeler som kan komme godt med hvis du blir arbeidsledig.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Som medlem har du en organisasjon i ryggen som er opptatt av et godt norsk arbeidsliv og som hjelper deg å ivareta rettighetene dine. Benytt dine medlemsfordeler!

Arbeidsledighet: Status arbeidsmarkedet

Også 1. desember melder NAV at ledigheten generelt går ned, men NAV deler NITOs bekymring om langtidsledighet: «...Det er 1 200 flere som har gått ledig mer enn to år enn det var for ett år siden. Det er i hovedsak i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal vi ser en økning i antallet personer som har vært arbeidsledige så lenge, og økningen er størst innen ingeniør- og ikt-fag og innen industriarbeid».

NAV: Hovedtall om arbeidsmarkedet

Noe ned

Tall fra NAV, per 1. september, viser at gruppen helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag (ingeniører, teknikere, sivilingeniører, sivilarkitekter, ikt-fag og andre naturfaglige yrker) har blitt redusert med 1765 siden august i fjor. Nedgangen er på 21 prosent. Antallet helt ledige er nå nede i 6524. Andel helt ledige innen denne gruppen er nå nede i 2,5 prosent av arbeidsstyrken noe som er 0,2 prosent lavere enn i befolkningen.

Ser vi på bruttoledigheten (helt ledige + de som er på tiltak), i ingeniør- og ikt-fag er den på 7700 noe som er 1600 færre personer i august i år enn i samme måned fjor. NAV påpeker i sin rapport at «Det er særlig blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at bruttoledigheten har gått ned det siste året».

Samtidig med at ledigheten går ned både i befolkningen og innen ingeniør- og ikt-yrker har langtidsledigheten gått opp. Til sammen var det i august 2400 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak som hadde vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år enn det var i august i fjor, en økning på 15 prosent. Særlig Rogaland og Hordaland har hatt en stor økning i denne gruppen i befolkningen. Antallet langtidsledige er bare oppgitt for befolkningen og ikke for gruppen ingeniør- og ikt-yrker.

NAV melder også om at antallet utlyste ledige stillinger innen kategorien ingeniør- og ikt-fag har økt med 77 prosent siste år.

Status arbeidsledige blant NITO-medlemmer (NITO-tall)

Veksten i antallet arbeidsledige NITO-medlemmer har stoppet opp i første halvår 2017. Per 1. juli utgjør arbeidsledige og permitterte 3,87 prosent av NITOs ordinære medlemsmasse (uten studenter, pensjonister osv.).

Andelen medlemmer som er registrert som arbeidsledige og permitterte falt med 0,2 prosent siden nyttår, mens andelen er stabil sammenlignet med april. Det er viktig å understreke at ledigheten i dag er om lag dobbel så høy som den var per juli 2015.

Langtidsledigheten bekymrer

På den annen side er utviklingen for langtidsledigheten svært bekymringsfull. Bare i løpet av det siste kvartalet har antallet NITO-medlemmer som har vært arbeidsledige i mer enn 12 måneder økt med 290 personer eller nær 40 prosent.

Sammenlignet med for ett år siden er ledige i denne gruppen mer enn doblet. NITO har registrert over tusen medlemmer som har gått ledige i mer enn 12 måneder. NITO er bekymret for at mange av disse står i fare for varig å falle ut av arbeidslivet.

Verst i Aust-Agder

Aust-Agder er avdelingen i NITO med høyest andel arbeidsledige, men til forskjell fra de siste kvartalene har veksten det siste kvartalet nesten stoppet opp.

Litt mindre arbeidsledig i Rogaland og Hordaland, men mer andre steder

I Rogaland har ledigheten blant NITO-medlemmer begynt å falle. Bare det siste kvartalet har ledigheten her falt med nesten 1,4 prosentpoeng. Også i Hordaland har ledigheten falt i siste kvartal, men nedgangen er ikke like kraftig.

På den annen side ser vi blant annet Østfold, som også har ligget over gjennomsnittet i ledighet tidligere, at ledigheten fortsatt fortsetter å øke. Ledigheten der er nå om lag ett prosentpoeng høyere enn blant NITO-medlemmer generelt. Ellers stiger ledigheten i mange NITO-avdelinger hvor ledigheten de siste årene har ligget under det nasjonale snittet.

Usikkerhet i den økonomiske utviklingen
Se NITOs egen rapport: Status på arbeidsmarkedet

Stortingsvalget 2017: Gjennomslag for NITOs kompetansepolitikk

Stortingsvalget 2017: Dette svarer partiene på NITOs 11 spørsmål 

Stortingsvalget 2017: Partiene spriker om NITOs hjertesaker

Oljeindustrien – er bunnen nådd?

Rapporten som ble lagt fram i 2016 i forbindelse med Offshore Technology Days (OTD), tyder på optimisme i deler av oljenæringen. Noen mener at om oljeindustrien klarer å holde kostnadene under kontroll, kan det bli mange spennende utbyggingsoppgaver i årene framover.

Jobbsøkerprosessen – slik får du ny jobb, dette må du passe på

NITO jobbsøk: Se flere videoer (kortversjon av NITOs jobbsøkerkurs) og nyttige spørsmål å tenke på i jobbsøkerprosessen 

Vil fortsatt kunne bli permitteringer

NITO tror det tar tid å få snudd trenden. Men optimisme er bra. Regjeringen må ha stort fokus på hvordan få ingeniører i arbeid. Norge har ikke råd til å la ingeniører gå ledig. NITO deltar i høringer, har møter med statsråder og andre politikere. Vi ønsker å være en konstruktiv partner i samfunns- og næringspolitikken.

Statsbudsjettet 2018: For beskjedne tiltak mot langtidsledighet

Gründerprogram

NITO-medlemmer har fått mulighet til å være med på oppstarten av et nytt gründerprogram for ingeniører og teknologer.Problemsolvers, illustrasjonsbilde.

ProblemSolvers er et opplegg over seks uker hvor man genererer og evaluerer forretningsideer. Målet etter endt program er at deltakerne teamer opp og starter bedrift basert på ideene som har blitt testet.

Dette skjer ved Tøyen Startup Village i Oslo.

I møte med myndighetene

Møte med Anniken Hauglie.NITO har hatt møter med flere politikere om situasjonen i arbeidsmarkedet. Blant annet har Tom Helmer Christoffersen og Trond Markussen fra NITOs styre vært i møte med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Det har vært møter med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NITO har også vært i møte om situasjonen med NAV-direktør Sigrun Vågeng.Møte med NAV-direktøren.

For NITO er det viktig å understreke at Norge ikke har råd til å la ingeniører gå ledig.

Ingeniørene har nøkkelen til mer innovasjon og teknologisk utvikling. Ingeniørene sikrer velferden.

Tre innspill fra NITO

  1. Det er behov for en kartlegging av gapet mellom våre medlemmers kompetanse og arbeidsgivernes behov.

  2. Må bli bedre lagt til rette for at folk skal kunne få fylt på kompetanse mens de mottar dagpenger.

  3. Det må legges bedre til rette fra regjeringen for at folk som må begynne å pendle over lengere avstander får trukket fra en størst mulig del av dette på skatten.

 

Kompetansegapprosjekt i gang

Møte med ministre.I møte med arbeidsministeren og kunnskapsministeren er et kompetansegapprosjekt i Rogaland blitt løftet fram som et tiltak som skal bidra til å gjøre veien til en jobb bedre.

 

Prosjektet ble også tema i Stortingets spørretime våren 2016.

Få service fra ditt lokale NAV-kontor

NITO er en fagorganisasjon, og kan være et mellomledd mellom NAV og myndigheter hvis det er behov for andre typer tiltak enn det som tilbys. Hjelp til å finne ledige jobber og råd og tilbud om lokale tiltak må du få gjennom ditt nærmeste NAV-kontor.

NITO-medlem: Mange fordeler du bør benytte deg av

I en situasjon der mange opplever utrygghet og fokus på omstilling og nedbemanning bør du være klar over dine fordeler som NITO-medlem.

Om du er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, er arbeidsledig, eller om du har en trygg jobb, bør du være klar over følgende tilbud:

 

Bruk medlemsfordelene, det tjener du på

Mange av medlemmene benytter seg av èn eller flere av medlemsfordelene.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene og utvide tilbudet. Vårt mål er at de skal være markedets beste.

Se alle NITOs medlemsfordeler

Flere har skjønt at det er mye å spare på vårt bank- og forsikringstilbud. En gjennomgang av økonomien kan være lønnsomt. Skal du inn på boligmarkedet bør du sjekke betingelsene vi tilbyr gjennom Gjensidige Bank. Har du hatt lån en stund, kan du vurdere refinansiering og kanskje få lavere boliglånsrente.

Betaler du for mye for forsikringene dine? Med jevne mellomrom bør du sjekke muligheten for rimeligere og bedre forsikringer. Tilbudene gjennom NITO skal være blant de beste på markedet. Se tilbud om bl.a. innboforsikring, ulykkesforsikring, personforsikring. Du kan få både NITO-rabatt, samlerabatt og mulighet for kundeutbytte

I en tid med fokus på omstilling kan det være lurt å benytte seg av våre ulike tilbud innen kompetanseheving eller etterutdanning. Som medlem er det mulighet for støtte til utdanning.

Når nedbemanningen rammer

- Jeg har fått god hjelp fra NITO og NAV når det gjelder både veien videre og psykisk helse. De har bidratt med mye, sier den oppsagte prosessingeniøren Artur Burdek (28).


(Faksimile: Dagens Næringsliv/Vest24)

NITO er glad for at Artur nå har fått jobb. Han sier han er glad for støtten han har opplevd fra arbeidstakerorganisasjonen sin:
- En lykkerus jeg sannsynligvis aldri opplever igjen (E24)

Har du mistet jobben? – Eller du står i fare for å bli arbeidsledig?

Nedbemanningsprosessene skjer mange ganger svært raskt. NITOs advokater er ofte i forhandlingsmøter på vegne av oppsagte medlemmer.

Dine rettigheter ved oppsigelse eller nedbemanning

Se alle temasider om lønn og arbeidsliv

Jakten på ny jobb

Bruk ditt kontaktnett og følg med på jobbannonser!

Hva tjener en ingeniør? – Sjekk lønnskalkulatoren

En tryggere hverdag

For veldig mange oppleves det som en ekstra trygghet å vite at du har en fagorganisasjon som ivaretar dine rettigheter og som støtter deg når det er nødvendig.

Ikke nøl med å kontakte NITO for mer informasjon om medlemsfordeler eller annet.

Publisert: Sist oppdatert: