Vi legger opp til to-fire møter/samlinger per årlig. Invitasjon til møtene går til alle yrkesaktive medlemmer, da det vil være vanskelig å ha full oversikt over hvem som er ledere, og hvilke temaer som er aktuelle for de respektive.

Vi har også et samarbeid med NITO Buskerud og NITO Telemark der det kan være aktuelt å invitere medlemmer også fra disse avdelingene. Følg med på e-post og kalenderen for å se kommende aktiviteter.

Har du innspill til tema vi bør ta opp er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Kontakt:  
92265695
   

Les mer om NITO Lederforum