Gå til innhold
Ledelse, møte, ideemyldring
Fagmiljøer

NITO Lederforum

For mange ingeniører er det å gå over i en lederposisjon en naturlig vei videre i karrieren. NITO Lederforum er et nettverk for teknologiledere og for deg som er på vei inn i en ledende stilling.

Bli medlem av NITO Lederforum (krever innlogging)

  • Delta gratis på alle temamøter
  • Bli faglig oppdatert på våre lederkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
NITO Lederforum er en arena for personlig lederutvikling, kompetanseheving og relasjonsbygging mellom teknologiledere og andre ressurspersoner innen faget ledelse.

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Sofapodden: Få ledertips i live podcast 

Illustrasjon Sofapodden

 

Hvordan være en best mulig leder? I Sofapodden tas det opp aktuelleproblemstillinger. Du får konkrete tips, råd og verktøy. Denne podcasten er mer
enn en interessant debatt, her tar du med deg kunnskap du kan bruke med en
gang.

 

 Lytt til sofapodden

Fagutvalgsmedlemmer

Ragnar Bang, Leder, TechnipFMC
Helen Berg Sørensen, Nestleder, Improma
Bjørn Saltermark, GCE NODE
Andreas Walnum, Pon Equipment AS
Tobias Lynghaug, Leder NITO Studentene
Finn Nygaard, Arbeidssøker