klasseromsoppsett klapp web.JPG

Oversikt årsmøter og andre arrangementer

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Gjennom medlemskapet i NITO har du et apparat som jobber med lønns- og arbeidslivsspørsmål, forhandlinger og juridisk hjelp. I tillegg hjelper tillitsvalgte medlemmer hver dag i vanskelige samtaler med sjefen og i forhandlinger.

NITO er en medlemsorganisasjon hvor du er med og bestemmer. Demokratiet i NITO går gjennom 19 lokale avdelinger. Hvilken avdeling du tilhører, avhenger av hvor du arbeider. 

Årsmøte i NITO-avdelingen din

Demokratiet i NITO går gjennom avdelingene. På avdelingenes årsmøter kan du som medlem enten la deg representere av bedriftsgruppa di eller du kan møte selv.

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Årsmøtet velger et avdelingsstyre og hvem som skal representere avdelingen på NITO-kongressen, som er NITOs høyeste bestemmende organ.

Årsmøter er nettverk og oppdatering. Årsmøter er innflytelse og ansvar. Årsmøter er formalia og demokrati.

Årsmøte i NITO-gruppa på jobben

Fra januar til mars er det årsmøtetid. Ikke bare i avdelingen din, men også i NITO-gruppa di der du jobber. Et årsmøte er en god anledning til å ta en avstemming av fjoråret og velge eller fornye tilliten til din tillitsvalgt for året som ligger foran.

Her kan man ta opp viktige saker du er opptatt av på arbeidsplasser, slik at man i fellesskap gjennom den tillitsvalgte kanskje kan være med å påvirke arbeidet videre.

Årsmøtene i bedriftsgruppene avholdes primært før årsmøtet i NITOs lokale avdeling. Mange bedriftsgrupper har medlemmer i ulike lokalavdelinger og må derfor koordinere årsmøte med tanke på dette. 

Oversikt lokale avdelinger