Hva gjør en tillitsvalgt?

Tillitsvalgte i en bedriftsgruppe representerer NITO-medlemmene på arbeidsplassen gjennom samarbeid og forhandlinger med ledelsen.

Er det bedriftsgruppe på din arbeidsplass?

Se hvem som er din tillitsvalgt 

En bedriftsgruppe består av alle NITO-medlemmene på en arbeidsplass. Medlemmene velger tillitsvalgte som fungerer som et felles talerør overfor bedriftens ledelse. Vi har 1400 bedriftsgrupper over hele landet.

Har dere ikke bedriftsgruppe?

Dersom dere ikke har bedriftsgruppe går dere glipp av muligheten til å påvirke medlemmenes lønnsutvikling samt eventuell omorganisering og nedbemanning.

Lønnsforhandlinger med ledelsen

Gjennom lokale forhandlinger påvirker du medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Gode resultater oppnås gjennom regelmessige møter med ledelsen og synliggjøring av medlemmenes betydning for virksomheten. Du får også mulighet til å delta på viktige møter, kurs og konferanser i regi av NITO.

- Pust med magen - dialog ordner det meste

thorstein rykkje.jpg

Thorstein Rykkje er opptatt av mer enn bølgekompenserende kraner, lønnsforhandlinger og e-sport. Han er tillitsvalgt ved Høgskulen på Vestlandet og mener at alle burde prøve seg som tillitsvalgt.

Hans beste råd: Pust med magen

Bedriftsgruppen representerer medlemmene på NITO-avdelingens årsmøte.

Rettigheter som tillitsvalgt

Avtaleverket gir den tillitsvalgte rett til å opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen. Dette kaller vi kollektive rettigheter, og disse gir rett medbestemmelse på arbeidsplassen samt drøftinger og forhandlinger med ledelsen.

Forholdet til arbeidsgiver

Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver gir grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen.

– Er du bidragende får du større påvirkning. Det er jeg ikke i tvil om!
Eirik Lundbek, leder i privat sektor (NITO kursmagasin)

De fleste bedrifter er medlem i en arbeidsgiverforening. NITO har avtale med arbeidsgiverforeningene. Disse avtalene legger premissene for samarbeidet mellom bedriftsgruppens tillitsvalgte og arbeidsgiver på den enkelte arbeidsplass.

Er bedriften din uorganisert, hjelper vi dere med å få på plass en direkteavtale med arbeidsgiver som setter rammene for samarbeidet.

Lyst til å bli tillitsvalgt?

Å være NITO-tillitsvalgt er en unik sjanse til å gjøre en forskjell for andre samtidig som du utvikler din egen kompetanse. Du får et nyttig nettverk og den jobben du gjør betyr en forskjell på arbeidsplassen.

Når jeg så alt som skjedde rundt meg forstod jeg at det kom til å bli omorganiseringer og at viktige beslutninger skulle tas. Jeg tenkte det ville være lurt å være organisert for egen del, men også å ta på seg et verv for å være med å forme prosessen.
Martin Raczkowski - tillitsvalgt ved Politiets IKT-tjenester

Engasjer deg og meld din interesse! Møt opp på bedriftsgruppens årsmøte og still til valg. Har dere valgkomitè; ta kontakt med dem på forhånd og meld ditt kandidatur. 

Det er også mulig å melde seg på grunnopplæring for tillitsvalgte for å lære mer om hva vervet innebærer før du går inn i et verv.

Ta tillitsvalgtkurs!

Gjennom NITOs tillitsvalgtopplæring får du den kompetansen du trenger som tillitsvalgt. Den gir deg økt kunnskap om strategier, prosesser, forhandlinger, lover og regler. Dette er noe du vil ha nytte av resten av livet. NITO tilbyr kurs over store deler av landet.

Se oversikt over alle våre tillitsvalgtkurs

Sånn får du oversikt over dine medlemmer

Kommende kurs og konferanser for NITO-tillitsvalgte

NITO Intro er grunnopplæring for tillitsvalgte fordelt på tre kurs. De gjennomføres trinnvis. Her får du kunnskap om organisasjon, synlighetsarbeid, avtaleverk, arbeidsmiljølov og forhandlinger. NITO Intro gjør deg tryggere og mer effektiv som tillitsvalgt. Benytt også muligheten for å delta på andre kurs, temamøter, samlinger og konferanser. Her bygger du viktig nettverk.

22. august 2024, Norge

Microsoft Teams

28. august 2024, Norge

Microsoft Teams