Har våre holdninger noe å si for produkter og tjenester som utvikles? Hva med norsk oljeproduksjon, er den etisk forsvarlig når vi vet hva det gjør med klimaet? Hva med produksjon av våpen? Og er det riktig å dumpe gruveslam i fjorder?

Teknologi endrer verden. Hva kan vi være med på å produsere og hva er ikke greit å produsere? Ingeniører kan gjøre en forskjell. – Men tenker vi over det? Gjør vi en forskjell?

I etterkant av Techfestival i København høsten 2019 ble alle deltakere oppfordret til å reflektere over et forslag til etisk profesjonsløfte som kalles «Tech Pledge». Er det mulig å få ingeniører til å signere en etisk ed?  

Kunne du tenke deg å signere følgende ed? 

«Jeg tar dette løftet som et menneske som arbeider for å gjøre teknologi til en positiv kraft i vårt samfunn og jeg vil oppfordre alle jeg arbeider med til å gjøre det samme.» 

Se og hør i video hvordan leder for NITOs etikkomite Inger Annie Moe og medlem Bjørn Tore Sund vurderer “The Pledge” og en eventuell etisk ed for ingeniører:  

«The Pledge» – eden i flere punkter: 

“The Tech Pledge» er utarbeidet av 150 personer tilknyttet Techfestival 2019, flere NITO-medlemmer deltok på festivalen:

«Tech has fundamentally changed our world. Where we go from here is up to us. I understand that for my good intentions to actually matter, I must make myself accountable to my community. 

I commit… 

 1. to take responsibility for what I create. 
 2. to only help create things I would want my loved ones to use. 
 3. to pause to consider all consequences of my work, intended as well as unintended. 
 4. to invite and act on criticism, even when it is painful. 
 5. to ask for help when I am uncertain if my work serves my community. 
 6. to always put humans before business, and to stand up against pressure to do otherwise, even at my own risk. 
 7. to never tolerate design for addiction, deception or control. 
 8. to help others understand and discuss the power and challenges of technology.
 9. to participate in the democratic process of regulating technology, even though it is difficult. 
 10. to fight for democracy and human rights, and to improve the institutions that protect them. 
 11. to work towards a more equal, inclusive and sustainable future for us all, following the United Nations global goals. 
 12. to always take care of what I start, and to fix what we break. 
   
  I take this pledge as an individual, working to make tech a force for good in society, and I will challenge everyone I work with to do the same.”

Bør sette seg inn i problematikken

- Vi ønsker at ingeniører og teknologer setter seg inn i problematikken og alle punktene. Men det er spesielt punkt 6 og 7 NITOs etikkomite mener det er størst behov for oppmerksomhet rundt siden de er spesielt egnet til å skape et dilemma i relasjon til arbeidsgiver. Det forklarer Marit Stykket som er sekretær for NITOs etikkomite. 

- Ideen om en etisk ed er slettes ikke ny, men spesielt etter techfestivalen har komiteen jobbet videre med ideen om å få til en «hippokratisk ed» som kan anbefales for norske ingeniører, sier Stykket.

“The Association of Nordic Engineers”, hvor NITO er medlem, har skrevet under “The Pledge” som organisasjon, og det samme har IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, som NITO samarbeider med.  

- NITO satte temaet på agendaen for NITOs avdelingsledere høsten 2017, sier Stykket. - Den gangen sa flertallet nei til en etisk ed for ingeniører. Avdelingslederkonferansen var samstemt om at ingeniørene har et stort ansvar i forbindelse med teknologisk utvikling og implementering av nye teknologiske løsninger. Den generelle oppfatningen var allikevel at ingeniørutdanningen først må bidra til å skape en felles grunnleggende forståelse for etiske prinsipper og profesjonsansvar før det gir mening å innføre en etisk ed for ingeniører. 

Etikkomiteen mener at «The Pledge» fortjener oppmerksomhet, og at de ulike punktene gir et godt grunnlag for refleksjon om ingeniørenes profesjonelle etiske og faglige ansvar.

- Om det ikke er slik at alle skal måtte skrive under på en ed, så er det bevissthet rundt det i alle våre arbeidssituasjoner det vi ønsker å få til. 
Vi håper også at NITO-medlemmene bruker NITOs etikkhefte for inspirasjon til etisk refleksjon, sier Stykket.

NITOs etikkhefte - Etikk for ingeniører og teknologer

NITOs etiske retningslinjer

Ifølge Wikipedia har forskning i regi av “American Association for the Advancement of Science” dokumentert 16 forskjellige forslag til ed for ingeniører og forskere innen naturvitenskaplige fag fra 1900-tallet, de fleste etter 1970. 

Kontakt gjerne NITOs etikkomite om du har kommentarer og innspill: .

Lær mer om The Tech Pledge.