Helle Cecilie Aasen

Det er mye å tenke på når du beveger deg fra skolebenken og ut i arbeidslivet. Denne overgangen, og det å starte jobbsøk, er overveldende for mange.

Helle Cecilie Aasen (bildet) er recruitment specialist i First Engineers. Hun er tydelig på at en god CV er første sjekkpunkt.

- Få deg en skikkelig god CV. Her blir du bevisst på hva du har gjort, hva du kan, og du får oversikt på hva du kan selge inn i en jobbsøkerprosess. Hold fokus på det viktigste og fatt deg i korthet på hvert element du ønsker å utdype. Tenk på CV som et verktøy for å få første intervju – det er fint å trigge nysgjerrigheten. Når du har kommet innenfor døren kan du legge mer vekt på å utdype.

- Etter studiene er mange litt usikre på hva de faktisk kan. Får du det ned "på papiret" i en CV, blir det mye tydeligere.
Helle Cecilie Aasen

Hva er viktigst i CV-en?

- Vår opplevelse er at unge ingeniører enten skriver for kortfattet eller for omfattende. Innholdet i CV-en blir fort veldig generelt og ikke om hva som konkret er relevant for rollen de søker.

- Poenget er ikke hvor lang eller hvor kort CV-en er, men at den reflekterer bakgrunnen din på en god måte. Det som er relevant for jobben du søker på må være lett for den som rekrutterer å se. Ta med informasjon om hva du har gjort i tidligere jobber, vis til resultater, fortell om prosjekter, verktøy og teknologi som er benyttet.

Hvis jeg ikke har relevant arbeidserfaring, hva bør jeg trekke fram i CV-en?

- Trekk fram prosjekter fra studietiden, fortell om master- eller bacheloroppgaven, list opp verv og annet engasjement. Er du utvikler kan du vise til din Github-konto med prosjekter du har gjort.

Les korrektur på jobbsøknaden

Hvorfor blir jeg ikke kalt inn til intervju? Mange har skrevet haugevis av søknader uten å i det hele tatt få svar. Dette er frustrerende og man skjønner ikke helt hvorfor man ikke blir kalt inn på intervju. Helle mener at du bør alliere deg med noen som kan lese korrektur på søknaden. Det er bra om du lar noen gi deg konstruktiv tilbakemelding på søknadsteksten.

- Flere skriver søknader og leverer den uten at man har kvalitetssjekket den med andre. Ofte ser man ikke sine egne skrive- og språkfeil. I tillegg bør du tenke at søknaden skal fenge også en som ikke er rekrutterer. Gjør den ikke det, bør den kanskje endres.

Fortsatt ikke kalt inn til intervju, bør jeg skrive og sende åpne søknader? Hva er en åpen søknad?

- Ja, å sende en åpen søknad skader ikke. Dette er en søknad som er litt mer generell, som du sender til arbeidsgivere du kan tenke deg å jobbe for.

- Min leder pleier å sitere James H. Austin; "Chance favours those in motion."

- Dersom du skriver åpne søknader anbefaler jeg å rette deg mot selskaper du har en spesiell interesse for. Trekk fram informasjon om deg selv som du mener er av interesse for dem nå eller i framtida, understreker Aasen.

Må jeg være på LinkedIn?

LinkedIn er verdens største jobbsøkerdatabase. LinkedIn har de siste årene blitt en viktig jobbsøkerarena spesielt for mennesker som jobber med teknologi- og ingeniørfag. Aasen mener dette er et sted du "må" være som ung ingeniør eller teknolog som ønsker å få jobb.

- LinkedIn er ekstremt viktig. Dette er et av hovedverktøyene rekrutterere benytter hvis de aktivt headhunter. Her finnes det en funksjon som heter «åpen for nye muligheter». Skriv hvilke typer roller du ser etter, hvilke bransjer som er aktuelle, og hvilke land du er interessert i å jobbe i. Er det det å jobbe som utvikler i New York som gjelder, ja så skriver du det, sier Aasen.

Utnytt LinkedIn - tre viktige tips

Jørn EilertsenJørn Eilertsen (bildet) er seniorrådgiver i NITO og LinkedIn-ekspert. Han er enig med Helle Cecilie Aasen om at LinkedIn er plattformen du skal være på som  nyutdannet.

Her gir han gir tre konkrete tips til hva du bør gjøre på LinkedIn når du er ferdig som student:

1. Legg til hele nettverket ditt. Få med alle studievennene!

Nettverket ditt er ekstremt viktig. Sørg for at alle studievenner er lagt til i ditt LinkedIn-nettverk. Gjennom din karriere vil disse kunne ha mye å si. Dine studievenner vil jobbe i bedrifter som også er aktuelle for deg å jobbe i. De kan gi nyttig informasjon og være til god hjelp i ulike jobbsituasjoner. 

2. Bruk LinkedIn til research

Søk og få informasjon om bedrifter og personer du ønsker å jobbe med. Det kan bli lagt merke til at du følger selskapet. Du får nyttig informasjon som du kan bruke i intervjusituasjoner, og når du viser at du har innsikt er det et pluss for deg.

3. Legg til personene du møter i en intervjuprosess

De som intervjuer deg har allerede sett deg og er nysgjerrige på deg som mulig jobbkollega. Hvis ikke du får jobben du har vært på intervju for, vil mulighetene dukke opp senere og da er du allerede i deres nettverk. Legg dem til dagen etter at intervjuet er gjennomført.

Skal jeg søke jobb i et gründer-firma eller i en etablert bedrift?

Når du er på jobbjakt bør du også være bevisst hva slags organisering og arbeidskultur selskapet har. For mange nyutdannede kan et gründerfirma virke fristende, for andre er det tryggest med en etablert bedrift. Aasen påpeker at forskjellene på selskaper kan være store.

- I et gründerfirma kan stillingsspesifikasjonen være ganske uklar. En bredere rolle, manglende struktur, lengre arbeidsdager og lavere startlønn må du regne med. Men her kan du også få mer ansvar og større mulighet til å påvirke.

- En jobb i en start-up kan være lurt etter endt studietid, sier Aasen. - De som går rett til godt etablerte selskaper kan få et bilde av at næringslivet er litt «firkantet» og mindre mulighet til å drive innovasjon. Start-ups har ofte en mentalitet og økonomi som gjør at de satser mer på nyutdannede kandidater som de ser potensiale i.

Bachelor vs. master. Bør jeg ta mastergrad?

- I studieløpet eller etter at man har begynt å jobbe er det mange som funderer på om de bør ta en master. Svaret vil være forskjellig etter hvem som spør. Ønsker du å spesialisere deg innenfor et spesielt interessefelt, så anbefaler vi gjerne at du tar en master, sier Aasen.

- I enkelte bransjer og industrier øker mastergraden mulighetene dine betraktelig, i andre spiller det mindre rolle. Min anbefaling er at du gjør research i din egen industri før du tar valget om du skal ta en master. Lykke til!

Master: 9 tips til masteroppgaven

CV- og jobbsøkhjelp hos NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. NITO vil være en støttespiller gjennom hele din karriere. Bruk medlemsfordelene dine - vi står klare til å hjelpe deg!

Medlemsfordeler: Din første jobb – klar for arbeidslivet

Snart ferdig med studiene? – Ditt NITO-medlemskap fortsetter

Rabattstige fra student til yrkesaktivt medlem.pngSom avgangsstudent står du sannsynligvis på terskelen inn i en jobbhverdag.

Har du avgangseksamen på våren får du det neste halve året helt gratis. Som tidligere studentmedlem har du i tillegg store rabatter på kontingenten i de første årene som yrkesaktivt medlem.