Sentralstyret i NITO Studentene 2022 - 2023

Leder:
Helene Gundersen
46779310  
1. nestleder
Sofie Strøm Olsen
95837437  
2. nestleder
92684942  

Sentralstyremedlemmer:

   
45463624  
41341142  
Jakob Reitan 90275404  
93626455  
91196010  

NITOs lokallagsledere

Høgskolen i Molde (HiM) Kristiansund
41306755
Høgskolen i Østfold (HiØ) Fredrikstad
99495754
Høgskolen i Østfold (HiØ) Halden
 
Høgskulen på Vestlandet (HVL) Bergen 48012242
Høgskulen på Vestlandet (HVL) Førde
90991561
Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)
94054412
NTNU Gjøvik
93968842
NTNU Trondheim
 
NTNU Ålesund
46850961
OsloMet – Storbyuniversitetet
91682072
Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand
46943525
Universitetet i Agder (UiA) Grimstad
95525576
Høgskolen i Innlandet Hamar
 
Høgskulen på Vestlandet (HVL) Haugesund
 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Bø
 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Kongsberg
 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Porsgrunn
 
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Vestfold
 
Universitetet i Stavanger (UiS)
 
Universitetet i Tromsø (UiT) Tromsø
 
Universitetet i Tromsø (UiT) Narvik
95488077
Universitetet i Oslo (UiO)
96989660

 

Valgkomiteen

 
Leder:
46804608
96830997
48231326