Svært få arbeidstakere kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Altfor mange unntas likevel. Skiftende regjeringer har brukt mange år og mye penger på å kartlegge problemet. Enkle tiltak er foreslått, men gjennomføringen uteblir. Nå er det på tide med tiltak som kan sørge for at praksis bringes i samsvar med lovens krav.

Hva regulerer så arbeidstidsbestemmelsene?

For arbeidstakere som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene gjelder praktisk talt ingen grenser for når og hvor lenge man kan arbeide. Vi som er advokater i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad, ser jevnlig eksempler på arbeidsforhold som er helt uholdbare i denne gruppen.

Det dreier seg om arbeidstakere som

  • arbeider altfor lange dager og uker
  • sjelden har helt fri
  • kan legge ned hundrevis av arbeidstimer utover avtalt årsverk.

De aller fleste av disse er ulovlig unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og de færreste ønsker en slik arbeidssituasjon.

Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gir rammer for arbeidstidens lengde og plassering. Rammene er romslige med gode muligheter for å avtale ordninger tilpasset de ulike virksomhetenes behov. Reglene skal sikre forsvarlig arbeidstid som gir rimelig balanse mellom arbeid og privatliv og som ikke medfører unødig helsebelastning eller sikkerhetsrisiko.

Omfanget av ulovlige unntak er stort. Gjennom mange år har vi i NITO fulgt utviklingen i antall medlemmer som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. I dag gjelder dette 38 prosent av våre medlemmer i privat sektor. Mange av dem er nyutdannet. Tallet er altfor høyt.

Overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling - hvilke regler gjelder?

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)