I dag produseres det altfor mye avfall. Resultatet er at søppelbergene vokser, utslippene av klimagasser øker og at mange ressurser vi er avhengige av minker. Eksempelvis blir gull brukt i elektroniske produkter. Alle verdens kjente gullforekomster vil være gravd opp om bare ti år.

Løsningen er å skifte til en sirkulær økonomi, hvor mest mulig av de dyrebare ressursene blir brukt om og om igjen. Stikkord er redusert materialbruk, solide og reparerbare produkter og gjenbruk

Verden går feil vei

Den nye rapporten fra organisasjonen Circle Economy, Circularity Gap Report 2020 er lite oppløftende lesning: Den forteller at for to år siden ble 9,1 prosent av ressursene i verdensøkonomien brukt om igjen. Nå har dette tallet sunket til 8,6 prosent. Over 91 prosent av ressursene vi bruker i den globale økonomien ender altså opp som søppel og går tapt.

- Det er lett å fortvile i møte med sånne tall, men vi mener snarere at dette er en unik mulighet for norske ingeniører og teknologer, sier NITOs president Trond Markussen.

Revolusjonerende endringer

- Klokka tikker og verden blir nødt til å ta radikale grep. Noen pionerer er allerede i gang. Nederland har vedtatt en ambisiøs plan om å bli fullt sirkulært innen 2050. Det er ingen grunn til at Norge skal være dårligere, men da må regjeringen få fortgang i sitt arbeid med ny nasjonal plan for sirkulær økonomi, mener Markussen.

Ingeniører og teknologer er sentrale i det sirkulære skiftet.

- Det handler om utvikling av nye produkter med mest mulig miljøvennlige materialer, å gjøre vedlikehold og reparasjon til en hel industri og å integrere dette i designfasen av et produkt. Alt dette vil kreve omfattende ingeniørkunst, sier NITO-presidenten.

Hva er bærekraftig utvikling?

Rapport til høsten

Markussen er overbevist om at det sirkulære skiftet ikke bare kan redde verden, men bli god butikk for Norge.

- Dette vil gjøre oss til et foregangsland innen innovasjon og ingeniørkunnskap. Det vil bli skapt utallige nye arbeidsplasser og gi oss et enormt konkurransefortrinn overfor andre land. Men det forutsetter at vi handler raskt.

Circle Economy skal på vegne av NITO og andre samarbeidspartnere lage en rapport for sirkulær økonomi i Norge. Vi planlegger å ha denne klar til august, og håper at den vil bli en viktig inspirasjonskilde når regjeringen skal legge fram sin lenge varslede sirkulærstrategi til høsten.

- Regjeringen har sagt at Norge skal bli et sirkulært foregangsland. Da håper jeg at den kommende strategien vil inneholde gode tiltak for å få oss dit. Vi står klare til å komme med våre innspill og erfaringer. Norge kan lede det sirkulære skiftet, avslutter Markussen.

Hvordan oppfylle FNs bærekraftsmål i praksis?

NITOs politikkområde: Energi, klima og miljø