Tirsdag 1. oktober arrangerte NITO frokostmøte om hvordan vi kan oppnå FNs bærekraftsmål i praksis, både raskt og best mulig. 

I paneldebatten var Jan Christian Vestre (direktør Vestre industrier), Else May Botten (stortingsrepresentant, Ap), Sveinung Rotevatn (statssekretær i Klima- og miljødepartementet, V), Grete Faremo (undergeneralsekretær FN og leder for FNs kontor for prosjekttjenester) og Trond Markussen (president, NITO). 

Bildeavtrondisaken.JPG
Trond Markussen, president i NITO, mener vi må tenke nytt om hvordan vi skal nå bærekraftsmålene i praksis. 

Trepartssamarbeidet er sentralt 

President i NITO, Trond Markussen, oppfordret regjeringen til å bruke NITO eller andre fagorganisasjoner mer i utviklingen og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. 

- For å nå bærekraftsmålene må vi tenke nytt om hvordan vi skaper verdier i samfunnet. Den norske modellen, der samarbeidet mellom fagorganisasjoner, arbeidsgivere og myndighetene er grunnpilaren, er ideell for å gjennomføre bærekraftsmålene i alle sektorer i samfunnet, sa president i NITO, Trond Markussen. 

- Oljen har gitt oss et velferdssamfunn, men vi må følge med på markedet og politikken må følge med på utviklingen. Vi har ikke tiden til å vente, sa Else May Botten, stortingsrepresentant Ap. 

Tverrpolitisk løft 

Jan Christian Vestre, direktør Vestre Industrier, påpekte at de benytter bærekraftige løsninger i sin produksjon av møbler. 

- Vi benytter oss ikke av den billigste løsningen når vi produserer møbler, men tar i bruk bærekraftige materialer. Vi produserer møbler som skal vare lenge og være bærekraftige, sa Vestre. 

Sveinung Rotevatn, statssekretær i klima- og miljødepartementet (V), mener politikerne må ta FNs bærekraftsmål på alvor. 

- Det må tas skritt for å komme i mål med klimakrisen. Vi må være ærlige og si at det er en tung omstilling med mange interesser og motsetninger, men vi må komme til enighet og finne konkrete tiltak. 

Noe han mener vi er på god vei med.

- Vi er det landet i verden hvor annen hver solgte bil går på strøm. Ingen er i nærheten av det. Vi er ledende på grønn skipsfart. Vi øker CO2-avgiften hvert år, et tydelig signal til næringslivet hva som lønner seg.

- Ting er ikke perfekt, men vi klarer å omstille næringslivet og utslippene går ned.

Grete Faremo er undergeneralsekretær for FN og leder for FNs kontor for prosjekttjenester. Hun mener at norsk næringsliv har et engasjement for bærekraftige løsninger, noe hun tror alle kan dra nytte av.

- Jeg oppfordrer til å gjøre seg bedre kjent med mulighetene finnes, også internasjonalt. Samtidig ønsker jeg gjennom FN å bidra til kunnskap om hvordan FN kan benytte seg av innovasjonskraften i norsk næringsliv og bærekraftsløsningene som vi har her hjemme.

- Den norske modellen står sentralt i hvordan man skaper de bærekraftige løsningene. For eksempel: UNOPS (United Nations Office for Project Services) mener det er veldig mange gode løsninger i norsk næringsliv for hvordan man kan bidra til grønn energi, bærekraftig havnæring, eller bygge gode sosiale løsninger, sier Faremo.