Gå til innhold
Menneskehånd naturhånd. FOTO: Gettyimages
2018

NITO og bærekraftsmålene

Visste du at FN i 2015 nedsatte 17 bærekraftsmål for kloden vår? Hva er egentlig bærekraftig utvikling? Og hvordan kan ingeniører og teknologer bidra? Dette setter vi på dagsorden på kongressen i oktober.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs medlemsland vedtok i 2015 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn syv millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen. Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.

FNs bærekraftsmål. Bilde: FN 

Ingeniøren og bærekraftsmålene

Men hva har bærekraftsmålene å si for NITO og ingeniøren?

Ingeniørene kommer til å spille en kritisk rolle i arbeidet som omfatter klima og miljø. Under kan du lese om de målene som er helt avhengig av teknologer, ingeniører og fagforeninger:

Dette er bare noen av FNs bærekraftsmål som ingeniører og teknologer vil kunne bidra til å nå, og en komplett liste over bærekraftsmål finnes på FNs nettsider.

NITO-kongressen 2018 og bærekraftsmålene

I oktober setter NITO bærekraftsmålene på dagsorden. De vil være en del av diskusjonene under NITOs kongress. Vi skal rette oppmerksomheten mot hvordan ingeniører og teknologer kan bidra til at vi i felleskap når disse viktige målene.

På programmet står blant annet en panelsamtale mellom statsminister Erna Solberg, NITOs president Trond Markussen og direktør for FNs kontor for prosjekttjenester, Grete Faremo. Her vil de diskutere ingeniørenes rolle i å oppfylle FNs bærekraftsmål.

NITO Kongressen 2018

Hvordan ligger Norge an til å nå 2030-målene?

Status report for Norway's progress towards the implementation of the 2030 Agenda.

Regjeringen: FNs bærekraftsmål

Asker kommune: Hvordan jobber vi med FNs bærekraftsmål

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: