Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen står bak bærekraftsmålene.
NITO-president Trond Markussen står bak bærekraftsmålene.
2018

NITO og bærekraftsmålene

Visste du at FN i 2015 nedsatte 17 bærekraftsmål for kloden vår? Hva er egentlig bærekraftig utvikling? Og hvordan kan ingeniører og teknologer bidra?

Gjennom politikken som ble vedtatt på NITOs kongress i oktober 2018 har NITO forpliktet seg til å jobbe for FNs bærekraftsmål.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs medlemsland vedtok i 2015 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene.

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn syv millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.

Ingeniøren og bærekraftsmålene

Ingeniøren spiller en kritisk rolle i arbeidet med å nå et flertall av bærekraftsmålene. 

NITO har i 2019 prioritert følgende mål:  

Slik kan du som NITO-medlem bidra til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Dette er bare noen av FNs bærekraftsmål som ingeniører og teknologer vil kunne bidra til å nå, og en komplett liste over bærekraftsmål finnes på FNs nettsider.

Skjermbilde 2018-07-20 kl. 11.48.43.png

Hvordan ligger Norge an til å nå 2030-målene?

Norway's progress towards the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Regjeringen: FNs bærekraftsmål

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: