- Med din særegne formidlingsform: Analytisk, engasjert, men også morsom, har du klart å formidle betydningen av det fellesskapet velferdssamfunnet og det organiserte arbeidslivet representerer, sa Markussen til Eia.

Skjermbilde.JPG

Eia uttrykte at han var både rørt og takknemlig for prisen. 

- Mitt engasjement hadde utgangspunkt i nysgjerrighet: Hva er spesielt med det norske samfunnet, med høy grad av likestilling og likhet. Hvorfor et det slik? Etter å ha lest mye og snakket med mange forskjellig folk, kom jeg til at det organiserte arbeidslivet er en viktig del av svaret, sa Eia. 

- Det norske velferdssamfunnet er som et hus som er bygget over tid. Fagforeningene er på en måte førstebevegeren for utviklingen av det gode norske samfunnet slik vi kjenner det. 

- Jeg har fått mange priser i mitt liv, denne er den jeg er mest glad for. Det er også personlig for meg. Jeg har opplevd i eget liv hvordan samfunnets støtteapparat har gjort at jeg har følt meg trygg i vanskelige situasjoner. Fagorganisasjoner som NITO er en viktig del av det som sikrer denne tryggheten, sa Eia. 

Fagforeningsinfluencer

Gjennom NRK-programmet «Sånn er Norge», intervjuer i media og inspirerende foredrag har Eia løftet fram fagforeningenes rolle i utviklingen av velferdssamfunnet og et trygt arbeidsliv.

- Med hypoteser og resonnementer tar du oss gjennom grunnleggende trekk ved vårt samfunn, som vi fort tar for gitt, men som ikke er en selvfølgelighet i internasjonal sammenheng, sa Markussen.

- Vi jobber hver dag for å få flere ingeniører og teknologer til å bli medlem og bli en del av felleskapet NITO representerer. Det kan være utfordrende, ikke minst å nå unge folk. Derfor er ditt engasjement og din stemme så viktig. Du er rett og slett en fagforeningsinfluenser!

Alt om NITOs kongress 2021 (krever innlogging)